ROK 2018 V ATELIÉRU JANULA

Galerie DORKA (Ateliér Janula) se v roce 2018 zabývala obměňovanou expozicí vesměs abstraktních prací Františka Januly, čímž naplňovala úkol, který si předsevzala. S radostí jsme vítali návštěvníky s pracemi našeho autora již obeznámenými i vícero zcela nových a kvitujeme s povděkem, že nám zachovávají trvalou přízeň. Je tomu tak i díky facbookovému profilu Františka Januly, který získává další a další přátele, jakkoliv je vlastně veřejně přístupný. Společně se ovšem shodujeme na tom, že virtuální a skutečná realita se významně liší.
Jako šťastné se ukázalo propojení galerie s vinotékou, kterou jsme v květnu převzali od původního nájemce a nyní ji provozujeme ve vlastní režii. Dosahujeme tím efektu vpravdě synergického, jak tomu ostatně pokud jde o výtvarno a víno bylo vždy.
Pro přátele a příznivce Františka Januly dále s potěšením předběžně avizujeme vydání nové jeho knihy. Podrobnosti si nyní necháváme jako překvapení. Jisté je jen to, že kniha vyjde do poloviny příštího roku a bude představena na některé z vernisáží v Domažlicích či jinde.