janula stranka 02

 

FRANTIŠEK JANULA (*1932)

František Janula je český malíř, absolvent UMPRUM (1955) v ateliéru prof. Josefa Kaplického. Od roku 1969 žije a tvoří převážně v Paříži. Uspořádal více než sto samostatných výstav, v posledních letech znovu vystavuje i v České republice. V jeho rozsáhlém díle jsou zastoupeny grafiky, koláže, objekty a především malby. Básník Jean Orizet nalezl pro Janulovu tvorbu výraz „kosmický sen a zemité opojení“, výtvarný kritik Jossé Pierre psal o dědictví Šímovy průzračnosti a Kupkovy vynalézavosti, profesor Jiří T. Kotalík mluví o české obraznosti propojené s francouzskou noblesou. Jinak řečeno – dílo Františka Januly nese pečeť velkého tvůrce.
Galerie DORKA má tu čest zastupovat Františka Janulu v České republice. O jeho životě a díle vydala v roce 2016 knihu s názvem HOSTINATO RIGORE. V galerijním depozitu spravujme několik set prací Františka Januly, a vzhledem k jejich množství jsme pro ně na našich stránkách vyčlenili samostatnou sekci FRANTIŠEK JANULA. Ceny zde prezentovaných prací rádi na vyžádání poskytneme.