Dorka

Výstava obrazů Daniela Buňková

O mně

 

Maluji převážně olejovým měkkým pastelem, 
a to buď na křídový hladký papír, akvarelový umělecký papír
papír se strukturou plátna, anebo na plátno. 
Technika olejového pastelu mi umožňuje velmi širokou 
škálu práce. Obrazy kreslím, roztírám prsty, barvu vrstvím 
a proškrabávám… 

Ta hranice techniky olejového pastelu na pomezí malby 
a kresby, někdy prolínání obrazu s tím, co technicky připomíná 
ilustraci, je prostředek, který mi umožňuje se nejlépe vyjádřit. 

Mými tématy jsou krajina, mraky, vodní hladina, ptáci, ale také témata na pomezí abstrakce, a příroda a vodní hladina ve spojení s člověkem nebo zvířetem. 

Na obsahové úrovni mi jde ale především o jakousi relaxaci, a to jak pro diváka, tak v první fázi pro mne – tvůrce. K malování přistupuji jako k formě určité ´meditace´, hledám klid, vnitřní ticho, harmonii a spojení. To je to, co bych  chtěla předat dál. Ráda experimentuji s různou formou zpracování, takže má tvorba je velmi různorodá. Nejde mi ale o formu, ta je prostředkem, jak stvořit energii obrazu. 

Jsem majitelka firmy Tignum s.r.o., která pod značkou Dobré rozhodnutí dělá renovace a ošetření krovů a roubenek. 

Přestěhovala jsem se z Prahy na venkov. Díky práci, přírodě a rodině, kteří vnáší klid a stabilitu do mého života, jsem se po letech hledání a pracovních aktivit v oblasti marketingu a péče o prosperitu firmu, opět vrátila k intenzivní, kontinuální tvorbě.  Malování je pro mne nejen způsob projevu a komunikace, ale především forma relaxace. 

Mám online galerii / e-shop www.daniela-painting.cz, který jsem začala tvořit na konci roku 2023. 

Nyní bych chtěla napřímit síly do navázání nových kontaktů, poskytnout v případě možnosti některé obrazy do komisního  prodeje a uspořádat výstavu. 

ak. mal. Mgr. Daniela Buňková 

E-mail: paintingdaniela@gmail.com 

www.daniela-painting.cz 

https://www.facebook.com/daniela.painting.cz

https://www.linkedin.com/in/danielabunkova/

https://www.instagram.com/danielabunkova/

Středočeský kraj, Chocerady