Galerie Dorka

František Janula (*1932)

František Janula je český malíř, absolvent UMPRUM (1955) v ateliéru prof. Josefa Kaplického. Od roku 1969 žije a tvoří převážně v Paříži. Uspořádal více než sto samostatných výstav, v posledních letech znovu vystavuje i v České republice. V jeho rozsáhlém díle jsou zastoupeny grafiky, koláže, objekty a především malby. Básník Jean Orizet nalezl pro Janulovu tvorbu výraz „kosmický sen a zemité opojení“, výtvarný kritik Jossé Pierre psal o dědictví Šímovy průzračnosti a Kupkovy vynalézavosti, profesor Jiří T. Kotalík mluví o české obraznosti propojené s francouzskou noblesou. Jinak řečeno – dílo Františka Januly nese pečeť velkého tvůrce.

Galerie DORKA má tu čest zastupovat Františka Janulu v České republice. O jeho životě a díle vydala v roce 2016 knihu s názvem HOSTINATO RIGORE. V galerijním depozitu spravujme několik set prací Františka Januly, a vzhledem k jejich množství jsme pro ně na našich stránkách vyčlenili samostatnou sekci FRANTIŠEK JANULA. Ceny zde prezentovaných prací rádi na vyžádání poskytneme.

AKRYLY

Malba akrylem je v případě Františka Januly ozvláštněna skutečností, že používá nejrůznější podkladové materiály. Kromě běžného plátna i tzv. moketu či kupř. sklovláknité látky. Dosahuje tak zcela jedinečných efektů. Nabízíme výběr z děl, vzniklých po roce 2000.

AKVARELY

Představujeme výběr z akvarelů, které František Janula vytvořil v sedmdesátých letech. Opět se ovšem zčásti jedná o kombinované techniky, jak je tomu u většiny jeho prací.

ASAMBLÁŽE

Asambláže patří k Františku Janulovi neodmyslitelně. Zvláště v jejich případě se ukazuje, jak těžko se jeho práce dají zařadit do obvyklých popisů výtvarných děl. Dokáže využít a dotvořit nejrůznější materiály. Zde představené práce z kartonů , dlaždic i textilu navazují na předchozí tvorbu, kdy zejména kartonové asambláže měly velký úspěch v pařížské galerii ABCD.

GRAFIKY

Grafikou v nejrůznějších technikách se František Janula zabývá prakticky průběžně. Vybrali jsme opět práce většinou ze sedmdesátých let, kdy na nich pracoval nejintenzivněji.Koláže jsou přímo doménou Františka Januly. Začal je tvořit na přelomu šedesátých a sedmdesátých let zejména technikou dekalkomanie. Právě tyto koláže byly vystaveny v roce 1973 ve slavném Studiu Facchetti. Mnoho dalších koláží, resp. všemožně kombinovaných technik, vzniká prakticky doposud.

KVAŠE

Mnohé práce Františka Januly jsme do této kategorie zařadili podmíněně, všechny jsou také zároveň označené jako kombinované techniky. Jedná se o práce na papíře, který jako podklad v tvorbě autora víceméně dominuje. Je s podivem, že práce na papíru jsou v Čechách považovány stále za jaksi méně podstatné.

KOLÁŽE

Od konce šedesátých let se František Janula začal zabývat technikami koláže. I při jejich tvorbě používá nejrůznější materiály, kombinuje koláže s asamblážemi, dotváří je malbou apod. V roce 1973 zaznamenal mimořádný úspěch – jeho koláže, resp. dekalkomanie – vystavil ve svém Studiu proslulý galerista Paul Facchetti.

LINA A JINÉ

I název této kategorie je zavádějící a byl zvolen proto, že práce na linoleu mu dominují i svými rozměry. Přidali jsme sem i práce na dřevěných deskách, které jim předcházely. Obojí jsou dalším důkazem tvůrčí přímo posedlosti autora.

MONOTYPY

Do techniky monotypu se u Františka Januly vejde mnohé. Znovu si tedy vypomáháme termínem kombinované techniky s tím, že monotyp je základem představovaných prací. Většinou je ovšem dotvořen neopakovatelným zásahem barvou, dalšími přidávanými materiály apod.

OSTATNÍ

Není snad výtvarná technika, kterou by František Janula nevyužil. Do této kategorie jsme zařadili práce nejrůznějších technik a z dlouhého časového období. Oba tyto parametry svědčí o stálé tvůrčí aktivitě autora, který výtvarně využíval všemožné materiály a postupy.