Galerie Dorka

KVAŠE

Mnohé práce Františka Januly jsme do této kategorie zařadili podmíněně, všechny jsou také zároveň označené jako kombinované techniky. Jedná se o práce na papíře, který jako podklad v tvorbě autora víceméně dominuje. Je s podivem, že práce na papíru jsou v Čechách považovány stále za jaksi méně podstatné.