Galerie Dorka

Výstavy

2020

ALEŠ KREJČA – UZAVŘENÝ SVĚT V sobotu 21.3.2020 bude vernisáží zahájena výstava malíře a grafika Aleše Krejči. Mnohým z vás je znám jako významný představitel českého imaginativního umění. Někdejší žák grafického oddělení Školy umeleckého priemyslu v Bratislavě absolvoval speciální ateliér plakátu a knižní grafiky u profesora Františka Muziky na VŠUP v Praze.  Paralelně s dlouholetým …

2020 Pokračovat ve čtení »

2019

PF 2020 FRANTIŠEK JANULA V OPAVĚ V renomované Galerii Hřivnáč v Opavě byla zahájena výstava prací Františka Januly pod názvem C´est moi. Autor se v Opavě představuje poprvé, proto jednak onen název, jednak i výběr obrazů. Ten pokrývá rozpětí od realistických prací po abstrakce, opět na různorodých materiálech, jak je pro autora typické. Výstava potrvá …

2019 Pokračovat ve čtení »

2018

PF 2019 ROK 2018 V ATELIÉRU JANULA Galerie DORKA (Ateliér Janula) se v roce 2018 zabývala obměňovanou expozicí vesměs abstraktních prací Františka Januly, čímž naplňovala úkol, který si předsevzala. S radostí jsme vítali návštěvníky s pracemi našeho autora již obeznámenými i vícero zcela nových a kvitujeme s povděkem, že nám zachovávají trvalou přízeň. Je tomu …

2018 Pokračovat ve čtení »

2017

PF 2018 NEVINNÝ VINNÝ VEČÍREK Pomalu končí „Rok Františka Januly“, který jsme si užili nad veškerá očekávání. Splnili jsme celé zadání tak, jak jsme si je uložili, a zdaleka nejen to. Připravili jsme Nadační fond Galerie DORKA, který bude spravovat depozit prací Františka Januly v prakticky nových prostorách ATELIÉRU JANULA. A tuto radost jsme si umocnili …

2017 Pokračovat ve čtení »

2016

DORKA 100 Výstava DORKA 100 poněkud neskromně upozorňuje na snad trochu zvláštní skutečnost, totiž že naše galerie uspořádala ji devětadevadesát autorských výstav a ročních bilančních Salonů. V počátku tohoto roku, kdy jsme si uvědomili, jak rychle se stá výstava blíží, padlo rozhodnutí ohlédnout se zpět nejen za uplynulým rokem, ale i těmi předešlými. „Apokalypsa, aneb konec našich …

2016 Pokračovat ve čtení »

2015

SALON 2016 Tradiční setkání přátel Galerie DORKA se uskutečnilo v sobotu 12.12.2015, pozvání přijalo ke čtyřem desítkám věrných návštěvníků a samozřejmě i někteří z autorů, které vystavujeme. Ohlédneme-li se za téměř  již uplynulým rokem, můžeme si připomenout práce Jakuba Tomáše, Miroslava Pošvice, Igora Grimmicha, Jana Exnara, Šárky Koudelové a Ondřeje Basjuka, Oldřicha Tichého a Zdeňka Zrůsta. Naše …

2015 Pokračovat ve čtení »

2014

SALON  2015 Setkání přátel naší galerie na SALONU 2015 letos pořádáme v sobotu 20.12. Jako vždy je připraveno pohoštění, sestávající mimo jiné z dvacítky děl autorů, kteří u nás v tomto roce vystavovali. Byli to Ondřej Basjuk, Pavel Brázda, František Janula, Vladimír Kopecký, Vladimír Franz a Věra Nováková. Ke 130. výročí narození Josefa Váchala jsme …

2014 Pokračovat ve čtení »

2013

SALON  2014 Desátý SALON Galerie DORKA spojený s tradičním setkáním přátel naší galerie a výtvarného umění vůbec uzavírá tento výstavní rok. Připomíná práce letos u nás vystavujících autorů – Borise Jirků, Miroslava a Michala Malinových, všech šesti členů výtvarné skupiny CORPORA S, dále Zdeňka Tománka, Jiřího Harcuby a Ursuly Merker a Michala Singera. Zvlášť, bohužel s …

2013 Pokračovat ve čtení »

2012

SALON 2013 Letošní, devátý SALON Galerie DORKA se konal v sobotu 15.12, jako již tradiční setkání přátel naší galerie a výtvarného umění vůbec. V předvánoční atmosféře jsme si instalací výběru prací připomněli výstavy roku 2012 – Alenu Anderlovou, Martu Kolářovou, Petra Štěpána, Václava Bláhu, Ivana Bukovského, Luďka Tichého, Michaela Rittsteina a Aleše Knotka. V tomto …

2012 Pokračovat ve čtení »

2011

SALON 2012 Již obvyklá retrospktiva výstavního roku pod názvem SALON, tentokrát s přídomkem 2012, se konala v galerii DORKA 10. prosince. Pozvání přijalo přes čtyřicet přátel galerie – výtvarníků a pravidelných návštěvníků. Přátelské setkání se tentokrát protáhlo do ranních hodin v báječné atmosféře starých i nově navázaných přítelství. Přehled výstav uplynulého roku na tomto místě nečiníme, lze si …

2011 Pokračovat ve čtení »

2010

SALON 2011 Jako ohlédnutí za již téměř uplynulým výstavním rokem a jako předzvěst roku 2011 představuje Galerie DORKA výběr z prací autorů, kteří se tohoto dění účastní. Již tradiční SALON 2011 pro osobně zvané přátele naší galerie byl otevřen v sobotu 11.12. a potrvá do 15.2.2011. Naše poděkování patří nejen spolupracujícím výtvarníkům, ale i všem, kteří nás …

2010 Pokračovat ve čtení »

2009

SALON 2010 Vernisáží SALONU 2010 byla ukončena výstavní sezona roku 2009. Do poloviny února, kdy zahájíme první letošní výstavu, si tak budou moci návštěvníci prohlídnout výběr prací autorů, kteří v naší galerii v roce 2009, konkrétně Stanislava Honzíka a Lucie Kotlánové, Michala Šarše, Františka Januly, Michaela Rittsteina a Václava Fialy. Expozice je doplněna i pracemi dalších …

2009 Pokračovat ve čtení »

2008

SALON 2009 Od 6.prosince 2008 do konce poloviny února 2009 jsou prostory Galerie DORKA jako každý rok vyhrazeny Salonu výtvarného umění, na kterém představujeme výběr prací autorů, kteří v naší galerii vystavovali především v roce letošním, ale i letech předchozích. Návštěvníci si tak opět mohou připomenout grafiky, malby, skleněné objekty, šperky, bronzy atd. skvělých výtvarníků, …

2008 Pokračovat ve čtení »

2007

SALON 2008 Potřetí otevřela Galerie DORKA výstavu Salon, tentokrát s cifrou 2008. Setkání přátel galerie mezi artefakty z výstav právě uplynulého roku bylo jako vždy příjemné a plné pohody, jakož i plánů pro rok 2008. V příštím roce Galerie DORKA završí čtvrtý rok své existence, a zdaří-li se vše podle předpokladů, připraví výstavy takových autorů, …

2007 Pokračovat ve čtení »

2006

SALON 2007 Galerie DORKA otevřela v příjemné atmosféře Salon 2007, který rekapituluje výstavy končícího roku a je předzvěstí výstavního programu pro rok 2007. Věříme, že naše přátele potěší výstavy Václava Bláhy, Pavla Roučky, Blanky Šperkové, Miroslava Maliny a dalších výtvarníků. Předjednány jsou i výstavy autorů ze zahraničí, kupř. Vincent Brodin (Francie), Gerd Schmatz (SRN), Dan …

2006 Pokračovat ve čtení »

2005

SALON 2006 V pondělí 12. prosince 2005 zahájila Galerie Dorka Salon 2006, na kterém představuje soubor artefaktů z výstav již uplynulého roku. Připomenuty tak jsou práce studentů Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru, bibliofilie nakladatelství Aulos, KGB a Bonaventura, obrazy Miroslava Maliny, Jiřího Brázdy, Michaela Rittsteina a Aleše Knotka, plastiky Michala Šarše, jakož i …

2005 Pokračovat ve čtení »

2004

SALÓN 2005 Od 27.listopadu 2004 do konce ledna 2005 jsou prostory Galerie DORKA vyhrazeny salonu výtvarného umění, kterému dominují grafické práce z galerijního depozitáře. Zároveň jsme této příležitosti využili k jakési rekapitulaci  letošní výstavní činnosti – znovu tak připomínáme předchozí výstavy. Návštěvníci si tak opět mohou připomenout grafiky, malby, skleněné objekty, keramiku, bronzy atd. současných domácích výtvarníků, …

2004 Pokračovat ve čtení »