Dorka

2004

SALÓN 2005

salon2005 2004 5

Od 27.listopadu 2004 do konce ledna 2005 jsou prostory Galerie DORKA vyhrazeny salonu výtvarného umění, kterému dominují grafické práce z galerijního depozitáře. Zároveň jsme této příležitosti využili k jakési rekapitulaci  letošní výstavní činnosti – znovu tak připomínáme předchozí výstavy. Návštěvníci si tak opět mohou připomenout grafiky, malby, skleněné objekty, keramiku, bronzy atd. současných domácích výtvarníků, především Jana Součka, Stanislava Honzíka, Miroslava Pošvice, Aleše Knotka, Borise Jirků, Miroslava Olivy, Zdeňka Lhotáka a Zdeňka Tománka, kterým i touto cestou děkujeme za projevenou přízeň.


ZDENĚK TOMÁNEK

tomanek 20041

Ak. mal. Zdeněk Tománek přijal naši nabídku na uspořádání autorské výstavy zahájené 16.října 2004  vernisáží, na které autora představil Mgr. Josef Fantura, ředitel Moravské galerie v Hodoníně. Galerii zaplnilo přes čtyřicet prací – kombinovaných technik (malba  a kresba) a plastik vesměs bronzových, případně ve spojení s kamenem. Shodou okolností v době konámí této výstavy probíhalo v Plzni Bienále kresby, kde byl Zdeněk Tománek jako jedna z mála českých výtvarníků nejen zastoupen, ale i oceněn.

Návštěvníci naší výstavy ocenili, že Galerie DORKA představila práci moravského autora, kteří jsou obecně v Čechách prezentováni v míře dle našeho soudu nedostatečné.


BORIS JIRKŮ a MIROSLAV OLIVA

jirku oliva 2004 1

Vernisáž výstavy předního českého výtvarníka, prof. ak. mal. Borise Jirků, doprovázené pracemi ak. soch. Miroslava Olivy, se uskutečnila 11. července 2004. Prostor galerie zaplnily především grafické práce Borise Jirků, od velkých serigrafií z cyklu Černá krása až po malé grafické listy. Prezentována byla rovněž autorova ilustrační tvorba a jedna z bibliofilských prací – Zjevení sv. Jana. Soubor grafik doplnily malby – „Malá královna židle“ a „Klid modré“.

Miroslav Oliva představil většinu karamických artefaktů, které byly do května 2004 vystaveny v holandském Naardenu. Instalovány byly jak rozměrnější plastiky – „Anděl“, „Archa“, „Kůň do nebes“, tak menší dekorativní i užitkové předměty.


ZDENĚK LHOTÁK

lhotak 20041

Galerie DORKA si klade za cíl představovat veřejnosti výtvarné umění v co nejširším záběru pokud jde o jeho formy, vždy však s důrazem na kvalitu. Přední český fotograf Zdeněk Lhoták projevil přátelské porozumění pro toto snažení a tak mohla být vernisáží 10. září 2004 zahájena výstava výběru fotografií z cyklu „Distorze“.

Tomuto projektu byl podřízen celý prostor galerie, takže bylo možno vystavit na dvacet fotografií od největších rozměrů (150×100) až po nejmenší tři černobílé (30×40).

Zájem, který publikum projevilo o tuto výstavu, vedl k tomu, že v jejím závěru autor uspořádal přednášku spojenou s besedou o výtvarné fotografii pro místní fotografy amatéry i profesionály.