Dorka

2005

SALON 2006

salon2006 2005 11

V pondělí 12. prosince 2005 zahájila Galerie Dorka Salon 2006, na kterém představuje soubor artefaktů z výstav již uplynulého roku. Připomenuty tak jsou práce studentů Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru, bibliofilie nakladatelství Aulos, KGB a Bonaventura, obrazy Miroslava Maliny, Jiřího Brázdy, Michaela Rittsteina a Aleše Knotka, plastiky Michala Šarše, jakož i naše doplněná grafická sbírka, včetně kamenopisů Mikoláše Axmanna.

Salon potrvá do konce ledna roku 2006, kdy zahájíme letošní výstavní program. Pro příznivce Galerie Dorka můžeme již dnes uvést, že předjednány jsou výstavy Aleny Anderlové, Borise Jirků, Zdeňka Lhotáka, Radana Wagnera, Michaela Rittsteina a Miroslava Pošvice. Těšíme se na Vaši návštěvu.


ALEŠ KNOTEK

05 knotek 20051

Na sobotu 5.listopadu, v 16.00 hod. připravila Galerie DORKA pro přátele výtvarného umění vernisáž výstavy obrazů sochaře a malíře Aleše Knotka. Nezaměnitelná poetika znaků a symbolů jeho prací jistě potěší všechny příznivce navýsost moderního výtvarného projevu. Ti, kteří dílo Aleše Knotka znají, se jistě těší i na názvy vystavených prací. Fragmenty v trhlině, jak zní název výstavy, jsou styčným bodem mezi autorem a divákem. Výstava potrvá do 8.12.2005.


MIKOLÁŠ AXMANN

05 axmann 20051

Pod názvem SCRIPTORIUM byla v sobotu 24.září v 16.00 vernisáží zahájena výstava kamenotisků, při účasti autora, který výstavu sám uvedl. Na více než třiceti grafických listech publikum nalezne zdánlivě nepřehlednou změť jevů a dějů a zjistí, že prozkoumat do detailu byť jediný z nich není úkol jednoduchý. O to neuvěřitelnější ovšem je samotná práce Mikoláše Axmanna, vyvolávající představu nekonečné trpělivosti a preciznosti tvůrců středověkých rukopisů. Jakkoliv sám autor své práce označuje jako kamenopisy, výsledkem jsou díla navýsost výtvarná, inspirativní a nutící k zamyšlení. Výstava potrvá do 3. listopadu 2005.


MICHAEL RITTSTEIN

05 rittstein 20051

Výtvarné a téměř jistě ani laické veřejnosti není třeba zvlášť představovat osobnost Michaela Rittsteina, jednoho z bezesporu nejvýznamnějších současných českých výtvarníků. Galerie DORKA si váží toho, že může uspořádat výstavu prakticky posledních jeho děl, která vznikla v letním venkovském ateliéru. Zařazeny jsou i některé starší, především grafické práce.

Vernisáže dne 13.srpna se zúčastnilo více než sto lidí. Úvodní řeč Mgr. Josefa Haase přešla v zajímavý dialog s autorem o jeho současné výtvarné a pedagogické práci.

Výstava Michaela Rittsteina potrvá do 21. září 2005. Fotografie vystavených děl naleznete v sekci „Obrazy“.


MICHAL ŠARŠE

05 sarse 20051

V pátek 1.7.2005 měli příznivci výtvarného umění možnost zúčastnit se vernisáže Michala Šaršeho. V komorním prostoru naší galerie bude do 12. srpna instalováno 25 objektů tohoto vyjímečného sochaře. Jedná se o práce zcela nové, datovány jsou vesměs roky 2004 a 2005. Jeden každý objekt Michala Šaršeho vypráví svůj příběh nezaměnitelným výtvarným výrazem. Tuto výstavu považujeme za jeden z vrcholů naší dosavadní výstavní činnosti.


JIŘÍ BRÁZDA   A  JAROSLAVA BRÁZDOVÁ

05 brazdovi 20051

Na pondělí 16.května v 16.00 hod. připravila Galerie DORKA vernisáž výstavy ak. mal. Jiřího Brázdy a Jaroslavy Brázdové, za účasti obou autorů. Úvodní slovo přednesl dr. Karel Žižkovský, o hudební doprovod se postaral pan Jíra se svou španělskou kytarou.

Jméno Jiřího Brázdy, jehož grafickou tvorbu prezentujeme i na těchto stránkách, jistě není výtvarné veřejnosti neznámé. Možnosti uspořádat výstavu tohoto autora si považujeme o to více, že na ní představí své poslední práce, které k této příležitosti zčásti i vytvořil. Obrazy a grafiky Jiřího Brázdy budou provázet keramické artefakty jeho paní – Jaroslavy Brázdové. Výstava potrvá do 30.6.2005.


MIROSLAV MALINA

05 malina 20051

V pondělí 4. dubna byla zahájena výstava obrazů ak. mal. Miroslava Maliny, rodáka z Uherského Hradiště, kde působí dodnes. Galerie DORKA tak pokračuje ve snaze představovat v Čechách moravské výtvarníky, i když v tomto případě víme, že jméno Miroslava Maliny v našem kraji není neznámé. Na II. středoevropském bienále kresby v Plzni (2000) získal hlavní cenu.

Na výstavě jsou prezentovány především autorovy malby a zastoupeny jsou i plastiky. Jsme si jisti, že nezaměnitelný výtvarný projev Miroslava Maliny zaujme příznivce výtvarného umění, kteří budou moci výstavu navštívit do 12.5.2005.


BIBLIOFILIE – KNIŽNÍ VAZBA – EXLIBRIS

05 biblio 20051

Dne 7. března v 16. 00 hod. se v Galerii DORKA uskutečnila vernisáž výstavy tzv. krásných knih, ukázek knižních vazeb a exlibris. Tuto výstavu jsme mohli připravit díky laskavosti pánů nakladatelů Karla Žižkovského, Josefa Runštuka, Vladimíra Beneše a Zdeňka Křenka, a samozřejmě malíře a uměleckého knihaře pana Ladislava Hodného, který v galerii představil své práce.

Vernisáž oživilo autorské čtení básníka Vladimíra Křivánka ze sbírky Krajina s torzy.


PROFIL STUDENTŮ AK.MAL. STANISLAVA HONZÍKA

studenti 2005 16