Dorka

2006

SALON 2007

06 salon2007 20061 1

Galerie DORKA otevřela v příjemné atmosféře Salon 2007, který rekapituluje výstavy končícího roku a je předzvěstí výstavního programu pro rok 2007. Věříme, že naše přátele potěší výstavy Václava Bláhy, Pavla Roučky, Blanky Šperkové, Miroslava Maliny a dalších výtvarníků. Předjednány jsou i výstavy autorů ze zahraničí, kupř. Vincent Brodin (Francie), Gerd Schmatz (SRN), Dan Senn (USA) projevili o naši galerii zájem, jakož i my o jejich práce.

Podstatné nadále spatřujeme v tom, že galerii provozujeme pro radost nás a našich blízkých. Všem přejeme klidný a příjemný rok 2007.


MIROSLAV POŠVIC

06 posvic 20061

V sobotu 11.11. byla verrnisáží zahájena dvaadvacátá výstava, tentokrát malíře a grafika Miroslava Pošvice. Soubor více než dvou desítek grafických listů nese název Malé příběhy. Miroslav Pošvic se v nich projevuje jako excelentní grafik jak pokud jde o technické zpracování, tak samozřejmě o výtvarnou stránku samotnou. Jemná barevnost, poetická abstrakce, vizuální sdělnost, smysl pro celkové řešení i detail jsou pro autora stále typické, jak dokládá i tato výstava, která potrvá do 8.prosince.


MICHAEL RITTSTEIN

06 rittstein 20061

Galerie DORKA má to potěšení pozvat publikum na již druhou výstavu Michaela Rittsteina, kde budou opět představeny jeho téměř poslední práce, vytvořené v letním venkovském ateliéru o letošních prázdninách. Výstava po názvem „Kojící opice“ zahrnuje na dvě desítky maleb na plátně a v menší části svou tématikou navazuje na předchozí výstavu (některé z těchto „relaxačních“ obrazů naleznete v sekci OBRAZY).

Vernisáž se uskuteční 23. září v 16.00 hod. za účasti autora a překvapivého hudebního doprovodu.
Výstava Michaela Rittsteina potrvá do 1. listopadu 2006, aniž vylučujeme, že bude prodloužena.


RADAN WAGNER

06 Wagner 20061

V sobotu 12.8. zahajuje vernisáží v galerii Dorka svou výstavu Radan Wagner, člen výtvarné skupiny Tunel. Název výstavy – Mezi světy – vystihuje celkovou atmosféru instalace i jednotlivých prací. Symbolistický, postmoderním akcentem ozvláštněný projev Radana Wagnera charakterizuje další člen skupiny jako spíše rozhodný než nerozhodný, spíše uměřený než groteskní, spíše hladký než drsný, spíše uspořádaný než chaotický a spíše krotký než divoký. Na tři desítky prací autora tato slova potvrzují.

U příležitosti vernisáže výstavy proběhnou v Domažlicích Chodské slavnosti.


FRANTIŠEK JANULA

06 janula 20061

V sobotu 24.6. v 16.00 měli přátelé vývarného umění možnost seznámit se osobně s panem Františkem Janulou, českým malířem, který od roku 1968 tvoří ve Francii. Jeho práce jsou natolik osobité a mimořádné, že vynikají a jsou vysoce ceněny i publikem v Paříži, kde působí desítky tisíc výtvarníků. Při sobotní vernisáži galerie DORKA představil František Janula své starší i nové obrazy. Výstava potrvá do 10. srpna 2006.


ZDENĚK  A  ANDREA LHOTÁKOVI – MALOSTRANSKÉ DETAILY

06 lhotak 20061

Druhá výstava fotografa Zdeňka Lhotáka, tentokrát rozšířená o práce Andrey Lhotákové, byla v Galerie DORKA zahájena v sobotu 20. května v 16.00 hod. Poklidný název výstavy – Malostranské detaily – ocenili ti návštěvníci galerie, kteří se nebrání drobným překvapením a zejména pak ti, kteří znají nezaměnitelný autorův pohled na svět.

Zajímavé je i určité porovnání prací autorů dvou generací z jedné rodiny. Galerie DORKA zve příznivce výtvarného umění do svých prostor na výstavu, která je již poosmnácté příležitostí setkat se s navýsost současným výtvarným projevem.
Výstava Zdeňka Lhotáka a Andrey Lhotákové potrvá do 22. června 2006.


BORIS JIRKŮ – RADOST Z BARVY

06 jirku 20061

V sobotu 8.dubna 2006 byla vernisáží za účasti autora zahájena výstava Radost z barvy Borise Jirků. Do vcelku komorního prostoru galerie se podařilo důstojně a působivě nainstalovat na dvě destíky obrazů z období posledních ca 7 let, jakož i stejný počet skic, které svou barevností určily ráz i název výstavy.
Připojené fotografie přibližují výstavní prostor těm, kteří neměli možnost výstavu navštívit.


ILUSTRACE  A  GRAFIKA – VŠUP PRAHA

06 Ilustrace grafika 20061

Od soboty 4. března, kdy se v 16.00 hodin uskuteční vernisáž, poskytla Galerie Dorka své prostory výstavě prací studentů ateliéru Ilustrace a grafika VŠUP, který vedou MgA. Juraj Horváth a MgA. Helena Šantavá. Představeny budou práce desítky studentů, kteří zároveň celou výstavu včetně pozvánek připravili. Na tomto místě uvádíme ukázky některých studentských prací.

Výstava potrvá přes celý měsíc knihy a skončí 6.dubna.


ALENA ANDERLOVÁ, ATELIÉR VŠUP PRAHA – KOV – ŠPERK

06 andrlova 20061

V sobotu 4. února 2006 otevřela Galerie DORKA svoji v pořadí patnáctou výstavu, tentokrát čerstvé absolventky ateliéru Michaela Rittsteina (AVU Praha) Aleny Anderlové. Na dvou desítkách prací prokazuje autorka jistotu ve zvládnutí olejomalby, srozumitelně a působivě podané náměty čerpá v přírodě i technické civilizaci.

Svůj prostor na této výstavě dostali rovněž studenti ateliéru Kov-šperk VŠUP Praha, kteří pod vedením vedoucího ateliéru prof. ak. soch. V.K.Nováka představuji několik desítek nápaditých, moderně zpracovaných šperků.
Výstava potrvá do 2. března 2006.