Dorka

2007

SALON 2008

06 salon2007 20061

Potřetí otevřela Galerie DORKA výstavu Salon, tentokrát s cifrou 2008. Setkání přátel galerie mezi artefakty z výstav právě uplynulého roku bylo jako vždy příjemné a plné pohody, jakož i plánů pro rok 2008.

V příštím roce Galerie DORKA završí čtvrtý rok své existence, a zdaří-li se vše podle předpokladů, připraví výstavy takových autorů, jakými jsou Mikoláš Axmann, Jiří Voves, Vincent Brodin, Václav Fiala, Martin Salajka, Tomáš Němec, a snad i dalších. Zcela jistě se budeme orientovat na práce Františka Januly, který je ve výtvarném světě zjevem zcela mimořádným. PF 2008.


ZDENĚK TOMÁNEK

07 tomanek 20071

Autor je znám okruhu příznivců naší galerie již z výstavy, kterou jsme uspořádali v roce 2004. Letos představuje především své nové kresby/malby a jako bytostný sochař na dvě desítky bronzových plastik. Práce Zdeňka Tománka jsou ve všem všudy mimořádné a jejich skutečná hodnota bude doceněna snad dříve, možná později, v každém případě zcela nepochybně. Galerie DORKA má tu čest považovat Zdeňka Tománka za svého kmenového autora. V současné době Zdeněk Tománek pracuje v Uherském Hradišti na realizaci monumentálního památníku třetímu odboji. Výstava v naší galerii potrvá do 7.12.2007.


FRANTIŠEK JANULA V LYSÉ NAD LABEM

07 janula

Galerie DORKA, která zastupuje Františka Janulu v České republice, uspořádala k životnímu jubileu autora, žijícího od roku 1967 v Paříži, výstavu v jeho rodišti – Lysé nad Labem. Na vernisáži dne 13.10. 2007 pronesl úvodní slovo Arnošt Goldflam. U příležitosti výstavy jsme vydali díky velkorysému přístupu společnosti STAVOKOMPLET katalog, který představuje výběr z prací autora od roku 1974 do současnosti. I touto cestou děkujeme Státnímu archivu v Nymburce za možnost uspořádat výstavu výtvarníkovi, který se jako jeden z mála Čechů prosadil ve Francii a západní Evropě vůbec, a který dle mínění odborníků kontinuálně navazuje na dílo takových osobností, jakými byli František Kupka a Josef Šíma.


MIROSLAV MALINA

07 malina 20071

V sobotu 29. září 2007 byla zahájena – va Galerii DORKA již druhá -výstava obrazů ak. mal. Miroslava Maliny. Na výstavě autor představuje na čtyřicet svých nových prací, z toho dvacet obrazů vesměs z cyklu Lovci a oběti. Výtvarný projev Miroslava Maliny, opřený o precizní kresebný základ, je našemu publiku znám i z těchto našich stránek (sekce OBRAZY). Na výstavě byla představena i výpravná monografie s názvem Tulák po hvězdách. Výstava je provázena rovněž několika ukázkami designérských prací studia FRANCISDRAKE, kde působí mladí výtvarníci Michal Polák a Michal Malina.


PAVEL ROUČKA

07 roucka 20071

Vernisáží byla v sobotu 18.8.2007 zahájena výstava Pavla Roučky, na které autor představuje přes dvacet prací na plátně a několik zajímavých koláží. Jedná se o práce z posledních dvou tří let, některé byly dokončeny bezprostředně před instalací výstavy. O výtvarném projevu Pavla Roučky se zmiňujeme v autorské sekci našich stránek. Na tomto místě se chceme podělit o radost z příjemné vernisáže, které se kromě Václava Bláhy a Michaela Rittsteina, jakož i dalšího autora, který v naší galerii vystavoval – Horsta, účastnili i sochaři z Bretagne – Vincent Brodin a Yannick Connan, jejichž výstavu připravujeme na příští rok.

Výstava Pavla Roučky potrvá do 27.9.2007.


BLANKA ŠPERKOVÁ

07 sperkova 20071

V sobotu 7.7.2007 se uskutečnila vernisáž výstavy Blanky Šperkové – ŠPERKY a OBJEKTY. Všestranná výtvarnice – filmová i textilní, šperkařka, sochařka, grafička a ilustrátorka představuje svoji nejnovější tvorbu – až k neuvěření nápadité šperky a výtvarně mimořádně zajímavé ručně pletené drátěné objekty. Ke stovce šperků a na tři desítky objektů budou v galerii vystaveny do 16.8.2007.


VÁCLAV BLÁHA

07 blaha 20071

V sobotu 2. června zahájil Michael Rittstein v Galerii DORKA výstavu Václava Bláhy. Zhruba tři desítky vystavených prací jsou prezentovány pod názvem “..od každýho něco” a návštěvník se zde setká s výběrem děl, provedených různými technikami, která spojuje nezaměnitelný rukopis autora jakož i to, že se jedná vesměs o práce z posledních dvou let.

Představené malby, kresby a kombinované techniky naleznete v sekci “Obrazy” na těchto stránkách. Výstava potrvá do 5.7.2007.


FRANTIŠEK STEKER

07 steker 20071

„Výhradním vyjadřovacím prostředkem Františka Stekera (1949) je kresba. Prostřednictvím elementárních kresebných prvků vyjadřuje svůj postoj ke světu a k životu, konfrontuje obecné zákonitosti se svobodným tvůrčím projevem. Tím je už první dotek, sám počátek kresby, volba jeho místa v prázdné ploše nebo v prázdném prostoru, volba začátku a konce procesu.“ Touto citací z textu Zdenky Čepelákové lze nejvýstižněji uvést práce Františka Stekera, prezentované na výstavě, která potrvá do 24.5.2007.


HORST

07 Horst 20071

Galerie DORKA je od svého založení v kontaktu s některými v blízkém sousedním Bavorsku žijícími výtvarníky. Jedním z nich je Gerd Schmatz, působící pod jménem HORST. Autodidakt HORST se vypracoval ve všestranného umělce. Jeho vesměs abstraktní práce, vytvářené kombinovanými technikami, reflektují současný „podivný“ svět.

Těžiště Horstových prací je v kolážích, kde používá nejrůznější materiály, rovněž zajímavě experimentuje s kovem. Realizuje se i v oblasti designu a instalací. Výběr jeho prací – obrazů, koláží a plastik -bude v galerii vystaven do 12.dubna t.r.


PAVEL KNAPEK 

07 knapek 20071

Letošní sezonu zahájila Galerie DORKA výstavou výtvarníka a pedagoga Pavla Knapka. Instalovat na tři desítky porcelánových reliéfů, působících ve své plasticitě téměř výhradně jemnou hrou světla a stínu bylo v našich podmínkách náročné, celkový výsledek je ale velmi působivý.

Až na hranici možností materiálu se autor dostal v pracích, kde jsou exaktní linie geometrických těles postaveny do kontrastu s iluzí volně mačkaného papíru. Obecně vžitá představa při vyslovení pojmu PORCELÁN, jak byla výstava nazvána, zde bere za své.