Dorka

2008

SALON 2009

08 salon 2009 20081

Od 6.prosince 2008 do konce poloviny února 2009 jsou prostory Galerie DORKA jako každý rok vyhrazeny Salonu výtvarného umění, na kterém představujeme výběr prací autorů, kteří v naší galerii vystavovali především v roce letošním, ale i letech předchozích. Návštěvníci si tak opět mohou připomenout grafiky, malby, skleněné objekty, šperky, bronzy atd. skvělých výtvarníků, Františka Januly, Mikoláše Axmanna, Stanislava Honzíka, Michaela Rittsteina, Aleše Knotka, Miroslava Pošvice, Miroslava Maliny, Borise Jirků, Vincenta Brodina, Zdeňka Lhotáka, Zdeňka Tománka, Blanky Šperkové a mnoha dalších, kterým i touto cestou děkujeme za přízeň, kterou věnují naší galerii.


ALEŠ KNOTEK

08 knotek 20081

Od 25.10. do 28.11. vystavuje v Galerii DORKA Aleš Knotek, malíř a grafik, který vytvořil pozoruhodný a na této výstavě v celku představený soubor čtyřiceti obrazů. K jeho charkateristice použijeme slova samotného autora:
„Myšlenka namalování tohoto cyklu obrazů byla zamýšlena po mnoho let, teprve však počátkem roku 2004 začala vznikat kolekce čtyřiceti deskových maleb na téma pozoruhodných fragmentů z dějin myšlení, čili OPVS MAGNVM PICTVM (Velké dílo v obrazech), alchymistické označení procesu proměny člověka, zahrnující spojení rozmanitých protikladů…
Autor se zde zabývá – po vzoru mystiků, hermetiků a středověkých alchymistů – základními předurčenostmi, probleskujícími z historie, speciálně jejich obrazovými metaforami, jakožto nostalgií současnosti po starobylém drahokamu…

Sjednocujícím tmelem celého díla je po formální stránce shodný podkladový materiál – velmi staré (až dvousetleté) dřevěné desky pojednané specifickými reliéfy v podkladových vrstvách, s vepsanými názvy v řečtině a latině do malovaných rámů a shodný kompoziční princip – po stránce koncepční pak již zmíněné propojování protikladů a především účinná sdělnost.“


JIŘÍ VOVES

08 voves 20081

Na sobotu 20. září přípravila Galerie DORKA výstavu malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Vovse. Tento výtvarník, který působí v Praze, proslul cykly obrazů, které se věnují fenoménu paměti… „hledání paměti lidí, věcí a přírody je pojítkem jeho umělecké tvroby po více než třicet let…“ Naše výstava představuje část prací z cyklů Paměť zpráv, Paměť partitur a Paměť havranů. Jedná se o kombinované techniky na plátně či sololitu, jejichž zdánlivá jednoduchost vyvolává převapivý výtvarný účinek. Výstavu v Galerii DORKA zahájil Jiří Šetlík.

Práce Jiřího Vovse budou v galerii vystaveny do 24. října 2008.


VINCENT BRODIN

08 v brodin 20081

V sobotu 2. srpna byla vernisáží zahájena výstava francouzského sochaře Vincenta Brodina. Tento výtvarník, byť ne školením a původní profesí, se orientuje především na objekty instalované v přírodním prostředí a z přírodních materiálů. Minimem prostředků dosahuje překvapivých účinků, jak dokládá ve svém portfoliu realizacemi konkrétního určení, tak i kreacemi, které vytvořil na četných sympoziích.

Prostory naší galerie umožnily vystavit vesměs pouze komorní práce, které jistě zaujmou promyšlenými a k dokonalosti dovedenými tvary, použítím a kombinací nejrůznějších materiálů a precizností zpracování. Dostalo se ale i na instalaci objektů mimo prostor galerie, takže výstava právem nese název „Venku-uvnitř“.

Výstava Vincenta Brodina potrvá do 5. září t.r.


DITTA JIŘIČKOVÁ

08 ditta 20081

Od soboty 7.6.2008 jsou v Galerii DORKA instalovány práce Ditty Jiřičkové, absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Výstava představuje 16 velkoformátových tužkových kreseb a ke třem desítkám fotografií z cyklu, který vyjímečným způsobem zachycuje autorčin vlastní domov. Kresby pak jsou volnou odezvou fotografií a dokladem skvělého výtvarného cítění a a práce se světlem vůbec. V současné době autorka působí jako pedagog na Ústavu umění a designu v Plzni.

Výstava Ditty Jiřičkové potrvá do 26. července 2008.


MIKOLÁŠ AXMANN

08 m axmann 20081

Druhá výstava Mikoláše Axmanna v naší galerii nese název BAREVNÍK a v sobotu 12. dubna ji zahájil Honzík Tauer za doprovodu věhlasného dudáka Antonína Konrádyho a jeho syna Vlastimila. Tentokrát autor představuje jinou polohu své tvorby, totiž barevné kamenotisky, kterých pro výstavu připravil téměř pět desítek, z toho tři velkoformátové, tištěné na látce. Celkový dojem z výstavy i díky dobře promyšlené instalaci plně koresponduje s jejím názvem. Barevný efekt nečekaně umocnili i zmínění chodští muzikanti svými kroji.

Každá z prací Mikoláše Axmanna je mimořádná i tím, že je vyhotovena v maximálně třech exemplářích. Výstava potrvá do 31. května 2008.


TOMÁŠ NĚMEC & MARTIN SALAJKA

08 nemec salajka 20081

Výstavní rok 2008 zahájila Galerie DORKA vernisáží výstavy žáků AVU – ateliéru Michaela Rittsteina. Práce obou autorů dokládají, že malba jako výtvarný obor není zdaleka na okraji zájmu nastupující výtvarné generace. Martin Salajka, který bude letos absolvovat, a zdánlivě překvapivě i Tomáš Němec, student teprve 3.ročníku, nepochybně po stránce technické nemají s plátnem a barvami žádný problém, a jeden jako druhý jsou velkým příslibem do budoucna.

Pětačtyřicet prací Tomáše Němce a Martina Salajky bude v naší galerii insatlováno do 4.4.2008.