Dorka

2009

SALON 2010

09 salon 2010 20091

Vernisáží SALONU 2010 byla ukončena výstavní sezona roku 2009. Do poloviny února, kdy zahájíme první letošní výstavu, si tak budou moci návštěvníci prohlídnout výběr prací autorů, kteří v naší galerii v roce 2009, konkrétně Stanislava Honzíka a Lucie Kotlánové, Michala Šarše, Františka Januly, Michaela Rittsteina a Václava Fialy. Expozice je doplněna i pracemi dalších autorů, kteří s námi spolupracují. Příznivcům naší galerie přejeme v roce 2010 pevné zdraví se zvláštním důrazem na nervy.


VÁCLAV FIALA

09 fiala 20091

Známý český sochař, s četnými úspěchy na mezinárodní scéně, jako klatovský patriot přijal naše pozvání a spolu s kurátorem ak. mal. Stanislavem Honzíkem připravil pro Galerii DORKA její v pořadí 46. výstavu. Vystavené práce, vesměs z kamene, jsou pro autorovu tvorbu typické. Čirý minimalismus zkoumající prostor, překvapivá řešení, precizní provedení. Skulptury doplňují kresby a neopomenutelný význam V. Fialy je ve zkratce zdokumentován fotografiemi, které vypovídají o některých jeho realizacích doma i v zahraničí.

Výstava potrvá do 10.12.2009.


MICHAEL RITTSTEIN

09 mRittstein 20091

Jeden z předních českých výtvarníků vystavuje v naší galerii již potřetí. Tentokrát představuje na tři desítky prací, vytvořených vesměs v letošním roce. Jedná se, až na tři výjimky, o práce malých, pro autora méně obvyklých formátů. Typický expresivní projev, překvapivé kompozice a barevnost potvrzují postavení autora na naší výtvarné scéně. Obrazy zaujmou jistě i tématicky a pobaví i svými názvy, kupř. „Erekce mocných“, „Neurčitý pocit jakoby krize“, „Upytlačená dojnice“. Výstava pod názvem „Rvačka“ potrvá do 6. listopadu.

Vernisáž dne 19.9.2009 se shodou okolností téměř kryje s jistým autorovým jubileem, ke kterému mu blahopřejeme i touto cestou.


FRANTIŠEK JANULA

09 fJanula 20091

Galerie DORKA uspořádala pod společným názvem STARÉ/NOVÉ PRÁCE dvě výstavy, přičemž první z nich v Domažlicích představuje nejstarší dostupná díla a v pražské Galerii DIAMANT, ve spolupráci se S.V.U Mánes výběr prací z posledních ca 10 let. V Paříži již přes čtyřicet let žijící malíř dosáhl nejen ve Francii pozoruhodného úspěchu, dokladovaného více než stovkou samostatných výstav v prestižních galeriích a zastoupením ve významných institucionálních a soukromých sbírkách.

Obě vernisáže, domažlická i pražská, signalizují rostoucí zájem o dílo autora, kterého v ČR zastupuje výhradně naše galerie. Výstava v Domažlicích potrvá do 12. září 2009, v Praze do 30.8.2009.


MICHAL ŠARŠE

09 sarse 20091

Výstavu Michala Šarše v Galerii DORKA zahájil v sobotu 26.7.09 sochař Václav Fiala. Na druhé výstavě tohoto autora v naší galerii je soustředěno na čtyřicet prací. Výstavnímu prostoru dominuje osm plastik, obklopených kombinovanými technikami na dřevě a na papíru. Existeniciální témata jsou zpracována bravurně po stránce výtvarné i technické. Instalace výstavy umocňuje dojem diváka, který se stává součástí mnoha dění, jež se kolem něj odehrávají. Zkoumání detailů ani celku neuklidňuje, naopak. Autor dosáhl zamýšleného účinku. Výstava potrvá do 25.7.2009.


STANISLAV HONZÍK  A  LUCIE KOTLÁNOVÁ

09 honzik kotlanova 20091

U příležitosti páteho výročí působení Galerie DORKA byla 9. května zahájena výstava Stanislava Honzíka, kurátora galerie, a jeho životní partnerky Lucie Kotlánové. Ak. mal. Stanislav Honzík představuje průřez svou tvorbou od konce osmdesátých let do současnosti, s důrazem na jeho proslulé vitráže, ale zastoupeny jsou i monumentální plastiky. Kontrast k této expozici vytvážejí delikátně působivé textilní šperky Lucie Kotlánové. Výstava potrvá do 20. června.


FRANTIŠEK ŠLEGL

09 slegl 20091

Galerie Dorka představuje malířské dílo Františka Šlegla, umělce, který je veřejnosti znám spíše jako tvůrce aradecorů, netkaných textilií a vynálezce techniky, kterou svými díly prezentoval na mnoha výstavách doma i zahraničí. Ve zmíněné technice se však vždy projevoval jako malíř a snad i proto je dobré seznámit se také s jeho obrazy. Jádro expozice tvoří díla z šedesátých let, zastoupena jsou však i plátna z období těsně po roce 1950, kdy absolvoval na AVU krajinářskou školu u Prof. Otakara Nejedlého. Je zde i několik olejů vzniklých po roce 1970, kdy už se naplno věnoval tvorbě tapisérií v Kdyňských strojírnách. Obrazy z Chodska, Šumavy, Jeseníků mají vždy za základ reálné krajinné motivy, které však autor povyšuje na díla jasných kompozic a transponované barevnosti. Hledá v nich tvary, barevné škály a vztahy spíše obsahů než věcí. Jeho motivy věží, kostelů, topolů, smrků, horských masívů nám udávají jistý směr a odkazují k zapomenutým výšinám pokory. V často malované vodní ploše možná někdo uzří i cosi, co nás bude vždy nekonečně přesahovat.

Výstava je věnována třicátému výročí autorova úmrtí. Potrvá do 3. dubna 2009.