Dorka

2010

SALON 2011

salon2011 2010 2

Jako ohlédnutí za již téměř uplynulým výstavním rokem a jako předzvěst roku 2011 představuje Galerie DORKA výběr z prací autorů, kteří se tohoto dění účastní. Již tradiční SALON 2011 pro osobně zvané přátele naší galerie byl otevřen v sobotu 11.12. a potrvá do 15.2.2011. Naše poděkování patří nejen spolupracujícím výtvarníkům, ale i všem, kteří nás podporují a motivují svým zájmem o výtvarné dění. Přes nepřízeň počasí nás svou návštěvou potěšily více než tři desítky z nich. Nedostatek prostoru nedovoluje zmínit jména všech autorů, považujeme ale za nutné uvést alespoň Michala Šarše a jeho sochu ABNUENTIBUS TACERE –UMLĆOVANÝM, která byla instalována v parku vedle galerie. PF 2011.


NINA HEDWIC a MARTIN MAINER

Poslední výstava letošního roku v Galerii DORKA představuje obrazy dvojice Nina Hedwic a Martin Mainer, kteří tvoří samozřejmě samostatně, některé práce jsou ale signovány oběma autory. Vystaveno je ke stovce obrazů malých formátů a několik drobných objektů. Malíře Martina Mainera netřeba zvlášť představovat. Zajímavý je ovšem příklon k malbě původně architektky Niny Hedwic. Jedná se o předně o skupinu portétů domorodců z exotických zemí, doplněnou krajinami z téhož prostředí. Společné mají dobře zvládnutou malířskou techniku a překvapivou barevnost.

Tato výstava potrvá do 28.11. 2010.

Hedwic Mainer 20101

PETER NIŽŇANSKÝ

Niznansky 20101

Peter Nižňanský, absolvent AVU (prof. Jiří Bradáček) je sochařem klasického ražení, který vědomě přiznává zakotvení v domácí tradici a vědomě se nezabývá nejnovějšími sochařskými výboji a aktuálností za každou cenu. Pracuje s kamenem, se dřevem, pro monumentální práce používá osinkocement. Působí i jako restaurátor a medailér. Podstanou součástí jeho práce jsou komorní plastiky z bronzu a cínu, kde prokazuje dokonalost modelace zejména v pohybových kompozicích. Ne zcela obvyklé je i to, že své práce vypracovává až po odlití a konečnou řemeslnou úpravu.

Výstava Petera Nižňanského, zahájená vernisáži 18. září, představuje právě tyto plastiky, a potrvá do 18.10.2010.


YANNICK CONNAN

yannick connan 20101

Yannick Connan po absolutoriu CAP de sculpteur ornamentaliste (1991) v praxi prokázal četnými realizacemi svůj mimořádný výtvarný talent. Je bytostným sochařem. Jeho práce v kameni či kovu nesou, jakoby navzdor těmto materiálům, zvláštní poetický náboj. Překvapivým výtvarným pohledem stejně jako zpracováním objevuje nové pohledy na notoricky známé tvary a nachází nečekané souvislosti. V poslední době své tvarosloví převedl zdařile do skleněných plastik, které jsou v naší galerii vystaveny vůbec poprvé.

Yannick Connan je členem sdružení bretaňských sochařů, žije a pracuje v Bretani v Broceliandském lese. Jeho výstava potrvá do 10. září 2010.


DUŠAN ČERNÝ

cerny 20101

Dušan Černý, malíř a grafik, je dalším členemskupiny Corpora S, který vystavuje v Galerii DORKA. Versnisáží v sobotu 12.6. tak byla zahájena výstava (v pořadí galerie již padesátá), kde autor pod názvem „Stébla, křoví a sníh“ představuje své práce s tématem přírody a krajiny v pro něj typickém vidění s nezaměnitelnou barevností. Jedná se o čtyři desítky obrazů ( olejové tempery a olej) a technicky unikátně pojaté grafiky – kombinaci linorytu a suché jehly.

Výstava Dušana Černého potrvá do 31.7.2010.


MICHAL  MACHAT

machat 20101

Malíř, grafik, sklář a sochař Michal Machat vystavuje v galerii DORKA od 10.dubna práce z několika oborů své rozsáhlé tvůrčí činnosti. Jádrem výstavy jsou jeho velkoformátové počítačové grafiky – ilustrace ke knize Jeník z Bratřic, doplněné volnými kresbami a v prostoru pak skleněnými artefakty, které vytvořil společně s Ivanou Šrámkovou. Výstava tak dokládá ty skutečnosti, pro které jsou Machatovi práce nezaměnitelné – bohatá paleta, čisté barvy, syntéza kubistických a organických tvarů, mistrovská kresba, přesnost formy a modelace.

Výstava Michala Machata potrvá do 5. června 2010.


LUKÁŠ KARBUS  A  ROSTISLAV MATERKA

Karbus Materka 20101

První výstavu v roce 2010 věnovala galerie DORKA mladým výtvarníkům – malíři Lukáši Karbusovi a skláři Rostislavu Materkovi. Lukáš Karbus absolvoval FaVU VUT Brno pod vedením prof. ak. mal.Martina Mainera, Rostislav Materka VOŠ sklářskou v Novém Boru. Oba autoři se jistě počítají mezi začínající, v jejich případě ovšem přinejmenším pokročilé a určitě velmi nadějné výtvarníky. V galerii je nyní k vidění po ca dvaceti prací každého z nich, Karbusovy akvarely a Materkovy skleněné objekty. Výstava potrvá do 3. dubna t.r.