Dorka

2011

SALON 2012

11 salon 2012 20111

Již obvyklá retrospktiva výstavního roku pod názvem SALON, tentokrát s přídomkem 2012, se konala v galerii DORKA 10. prosince. Pozvání přijalo přes čtyřicet přátel galerie – výtvarníků a pravidelných návštěvníků. Přátelské setkání se tentokrát protáhlo do ranních hodin v báječné atmosféře starých i nově navázaných přítelství.

Přehled výstav uplynulého roku na tomto místě nečiníme, lze si je všechny připomenout na našich stránkách, které v novém roce získají novou, snad stejně příjemnou a „uživatelsky“ přátelskou podobu.

V roce 2012 přejeme vše dobré.


IVANA HEJDUKOVÁ  A  PAVEL HOMOLKA

11 hejdukova 20111

Od 29.10. vystavují v Galerii DORKA dva autoři – Ivana Hejduková a Pavel Homolka. Ivana Hejduková, absolventka SUPŠ a AVU (u prof. A. Paderlíka) představuje své akvarely, jejichž drobnopis provedený s nekonečnou trpělivostí ve výsledku poskytuje pohled na plochy plné tajemství a – jak říká autorka – tušení. Pavel Homolka, absolvent mmj. VŠUP (u prof. Soukupa) vystavuje objekty, vytvořené nikoliv ojedinělou, ale naprosto jedinečnou technikou kombinace taveného skla a porobetonových tvárnic. Jeho práce jsou součástí světových sbírek a nemají prakticky žádné srovnání s dílem jiného umělce.

Výstava potrvá do 3.12.2011.


JIŘÍ MIKESKA

11 mikeska 20111

Abslovent Akadamie výtvarných umění (1978-1984, ateliér prof. Jana Smetany) Jiří Mikeska vystavuje v Galerii DORKA do 22. října své práce z let 2010-2011. Výstavě dominují dvě rozměrné malby, doplněné dvěma desítkami menšíchi formátů, s typickým Mikeskovým malířským projevem. Je jím krajina v makro-mikro detailu, přesněji výřezy krajiny plné barev a pohybu. Vystavené akrylové malby na plátně dokládají oprávněnost charakteristiky Jiřího Mikesky jako malíře velkorysého gesta. Kromě malby se Jiří Mikeska věnuje grafické tvorbě a realizacím v architektuře.


PAVEL ŠLEGL

11 slegl 20111

Akademický malíř Pavel Šlegl, člen skupiny CORPORA S vystavuje v Galerii DORKA poprvé. Domažlický rodák, absolvent AVU (1984) pokračuje v rodinné tradici. Jeho otec František Šlegl proslul jako krajinář a zejména tvůrce zcela původní výtvarné techniky – aradekoru. Pavel Šlegl se věnuje především kresbě, malbě a sochařině. V naší galerii představuje své kresby a enkaustiky s tématy povýtce religiózními, jak patrno i z názvu výstavy. Z hutných maleb, provedených starobylou technikou, téměř prosakuje krev. Jsou tak zajímavým protikladem zdánlivě odlehčených kreseb. Výstava Pavla Šlegla potrvá do 5.září t.r.


MIROSLAV  POŠVIC

11 posvic 20111

Po pěti letech se do Galerie DORKA vrátil svou výstavou grafik, malíř a sochař Miroslav Pošvic. Tentokrát je výstava zcela věnována jeho dílu malířskému. Na plátnech autor zobrazuje olejovými a akrylovými barvami svůj svět, který přes většinou jemně odtónované barvy a subtilní provedení po bližším prozkoumání zdaleka nepostrádá napětí a dramata. Dvě desítky prací vypovídají mnohé o malířově vnímání světa s jeho protiklady. O tom, že jeho pocity mají obecnější platnost vypovídají nejen desítky výstav, ale i četní sběratelé doma a především v zahraničí, jakož i zastoupení v institucionálncíh sbírkách, včetně Národní galerie. Výstava potrvá do 30. července.


VLADIMIR KLEIN

11 klein 20111

Druhou výstavou v letošním roce se Galerie DORKA po delší době vrátila ke sklu, zato ale osobností nad jiné významou a výraznou. Od 9. dubna do 28. května mohou návštěvnící shlédnout skleněné objekty Vladimira Kleina, a to od drobných prací významu spíše designového až po pro autora typické plastiky včetně těch, na kterých uplatňuje mimořádnou techniku osekávání skla. Vladimir Klein patři jistě ke sklářské špičce. Původně absolvent školy v Kamenickém Šenově (později její dlouholetý ředitel) a UMPRUM (u prof. Libenského) má řadu sběratelů v ČR a především v zahraničí, zejména v USA a Japonsku, kde čtyři roky pedagogicky působil. Pro výčet výstav, které uspořádal, jakož ani pro nástin jeho zastoupení v nejvýznamnějších sbírkách zde nemáme dostatek prostoru.


NÝVLT NO

11 nyvlt 20111

Výstavní rok 2011 zahájila Galerie DORKA tradičně výstavou mladých umělců, tentokrát studentů ateliéru Malba I, prof. Jiřího Sopka, AVU. Po záhadným názvem „Nývlt no“ představují své práce Zuzana Kieferová, Petra Polívková, Broňa Orlická, Martina Smutná, Monika Žáková, Jakub Havránek, Filip Horyna, Petr Gruber, Václav Misař, Jan Poupě, Josef Rossí, Jakub Sýkora a Jakub Tomáš. Soudě podle vystavených prací stojí tato jména za zapamatování. Příznivce Galerie DORKA potěšilo, že několik vystavených prací je tématicky galerii – jejímu interiéru, věnováno. Výstava potrvá do 2. dubna 2011.