Dorka

2012

SALON 2013

12 salon 2013 20121

Letošní, devátý SALON Galerie DORKA se konal v sobotu 15.12, jako již tradiční setkání přátel naší galerie a výtvarného umění vůbec. V předvánoční atmosféře jsme si instalací výběru prací připomněli výstavy roku 2012 – Alenu Anderlovou, Martu Kolářovou, Petra Štěpána, Václava Bláhu, Ivana Bukovského, Luďka Tichého, Michaela Rittsteina a Aleše Knotka.

V tomto roce se Galerie DORKA podílela i na realizaci čtyř výstav českého umělce Františka Januly (Písek, Klenová, Praha, Brno), který žije a tvoří v Paříži. Další významnou událostí jistě byla i částečná rekonstrukce prostor galerie, která tak získala nové výstavní možnosti. Věříme, že i příští rok bude stejně dobrý jako ten letošní, a totéž přejeme všem našim příznivcům.


ALEŠ  KNOTEK

12 knotek 20121

Potřetí vystavuje v Galerii DORKA maíř a sochař (dříve spíš sochař a malíř), absolvent AVU jakož i původním vzděláním architekt Aleš Knotek. Po rozsáhlém OPUS MAGNUM PICTUM, souboru čtyřiceti obrazů na roztodivných dřevěných deskách, se malíř vrátil k pro něj obvyklejšímu plátnu, na kterém vyjevuje své poetické vidění světa. Našel i novou polohu v doslova iluzivních zobrazeních, které potvrzují autorovo sochařsko-architektonické 3D vidění. Precizně provedená malba, zejména lazury, rovněž nejsou v naší době zdaleka samozřejmostí. Výstava, která potrvá do 8.12.2012, je k nahlédnutí rovněž v podobě panoramatu, vytvořeného přítelem naší galerie Memphisem62 na http://photosynth.net/view.aspx?cid=ae17acd8-9667-4dac-8c85-6463372fc803


MICHAEL  RITTSTEIN

12 rittstein 20121

Jeden z předních českých výtvarníků vystavuje v naší galerii již počtvrté. Opět představuje práce, které vytvořil o letošních prázdninách. Tři velké a patnáct menších obrazů reprezentují autorův typický projev. Některé jsou překvapivé svou tlumenější barevností – jimi si chtěl M. Rittstein dle vlastního vyjádření odpočinout od výrazných barev, které preferoval na obrazech pro londýnskou olympiádu. Návštěvníci se mohou těšit na jako vždy neotřelé náměty (a názvy), suverénní provedení, překvapivé kompozice. Vernisáž doprovodil svým vystoupením přední česky perkusista Pavel Plánka.

Výstava potrvá do 3. listopadu.


LUDĚK  TICHÝ

12 tichy 20121

Na dobu od 25.8. do 21.9. 2012 poskytla Galerie DORKA prostor pro výstavu především sochaře, ale také malíře a kreslíře Luďka Tichého. Číslovky v názvu výstavy vypovídají o věku autora a počtu jeho samostatných výstav. Výběr prací z rozsáhlého autorova díla a jejich instalaci provedli jeho syn Tomáš a snacha Helena.

Jakkoliv podstatná část díla Luďka Tichého je založena na sakrálních námětech, v galerie jsou vystaveny práce profánní, a to objekty v prostoru i objekty závěsné. U všech bezezbytku překvapí moderní pojetí a mladistvý výraz.


IVAN  BUKOVSKÝ

12 bukovski 20121

Od 7.7. do 18.8. t.r. představuje v Galerii DORKA své práce Ivan Bukovský. Kolekce osmi obrazů, šesti kreseb a tří litografií dokládá již dlouho proslulou vyzrálost díla autora, žáka prof. J. Smetany (AVU). Typický, navýsost originální Bukovského projev – malba evokující barokní mistry, archetypální náměty přenesené do současnosti, nezaměnitelná figurace či příznačná ponurost mytologických dějů berou původ v ne zcela běžných životních prožitcích autora.

Ivan Bukovský má pevné místo vedle svých vrstevníků, především členů skupiny 12/15-Pozdě, ale přece. Patří k těm, jejichž význam v současné české malbě již jen poroste.


VÁCLAV  BLÁHA

12 blaha 20121

Uspořádat první výstavu v nově rekonstruovaných prostorech Galerie DORKA připadlo na Václava Bláhu, který se do naší galerie vrátil po pěti letech. Představuje zde především své maloformátové práce z posledních tří let. Vystaveny jsou čtyři desítky obrazů, jež nesou společný název – Příběhy, resp. Křehké příběhy. Výstavu uvedl kunsthistorik Josef Haas, který zmínil prvky typické pro Bláhův vývtarný projev – figuraci, robustnost malby, použití netradičních materiálů.

O svém „souputnictví s Václavem Bláhou promluvil Ivan Bukovský, jehož výstavu chystáme na léto letošního roku. Výstava Václava Bláhy potrvá do 30.6.2012.


PETR  ŠTĚPÁN

12 stepan 20121

Pozvání vystavit výběr ze svých prací v galerii DORKA přijal Petr Štěpán, žák profesora Ladislava Čepeláka, člen skupiny CORPORA S a letošní držitel ceny Vladimira Boudníka v kategorii „malé formáty“. List s názvem „Malá kantáta „ je v galerii vystaven spolu s dalším dvaceti pracemi, které zahrnují rovněž tři kresby na motiv hudby.

U příležitosti vernisáže provedli pánové Petr Štěpán (varhany) a Jiří Mikeska (zpěv) árii o třech větách objasňující technickou stránku tvorby grafického listu – leptu, resp. měkkého krytu. Toto hudební dílo Petra Štěpána mělo takto v Domažlicích světovou premiéru.


ALENA ANDERLOVÁ  A  MARTA KOLÁŘOVÁ

12 anderlova 20121

První výstava v roce 2012 náleží dvěma absolventkám AVU (ateliéry A. Střížka a M. Rittsteina), Aleně Anderlové a Martě Kolářové. Každá z autorek představuje pro ně typické práce – v případě Aleny Anderlové se jedná o malby olejem na plátně, Marta Kolářová uvádí své kombinové techniky na nejrůznějších materiálech (sololit, karton, plech, igelit) a několik prací grafických.

Z vystavených děl je zřejmé zaujetí malbou, podtržené skutečností, že obě malířky jsou své věci zcela oddány až k odvaze věnovat se pouze výtvarnému umění, bez berličky druhého „řádného“ zaměstnání.

Výstava potrvá do 24.3.2012.