Dorka

2013

SALON  2014

13 salon 2014 20131

Desátý SALON Galerie DORKA spojený s tradičním setkáním přátel naší galerie a výtvarného umění vůbec uzavírá tento výstavní rok. Připomíná práce letos u nás vystavujících autorů – Borise Jirků, Miroslava a Michala Malinových, všech šesti členů výtvarné skupiny CORPORA S, dále Zdeňka Tománka, Jiřího Harcuby a Ursuly Merker a Michala Singera. Zvlášť, bohužel s lítostí, chceme vzpomenout profesora Jiřího Harcubu, který 26.7.2013 zemřel. Jeho život se tak stal, jak by nejspíš řekl, „dokončenou písní“. Tu píseň budeme stále slyšet.

Přejeme všem příznivcům naší galerie v roce 2014 pevné zdraví s vědomím, že více netřeba. To ostatní, méně důležité, přijde samo, pokud budeme skutečně chtít.


MICHAL SINGER

13 singer 20131

Jméno Michal Singer bývá obvykle doprovázeno přívlastky jako výrazný, svérázný, stále překvapivý atp. , a všechno je to pravda. Mimořádný je také jeho široký zájem od malby a kresby po koláže a grafiku a jistě i hledání nových technik a postupů. Nezaměnitelným znakem jeho díla jsou výrazná barevnost, nadhled, nadsázka a vtip. Představit Michala Singera šířeji není v možnostech naší galerie, ale výběr dvacítky obrazů z poslední doby vypovídá o mnohém z řečeného.

Výstava potrvá do 13.12.2013.


JIŘÍ HARCUBA  A  URSULA MERKER

13 harcuba 20131

Představovat Jiřího Harcubu je téměř zbytečné a na této ploše vlastně i nemožné. Světově proslulý sklářský výtvarník, legenda pokud jde o rytí skla, skvělý medialér a také pedagog. Před dvěma lety nám přislíbil výstavu ke svému životnímu jubileu 85. let. Bohužel – po krátké nemoci letos v červenci zemřel. Výstavu jsme přesto připravili a představíme výběr jeho proslulých portrétů ve skle, dále vitrografie a kresby. O kvalitách německé sklářky Ursuly Merker nelze pochybovat už proto, že si ji profesor Harcuba k této výstavě pozval. Nebude to poprvé, společně vystavovali právě před deseti lety. Ursula Merker je pokud jde o rytí skla žačkou Jiřího Harcuby a rozhodně patří k svébytným a nadmíru zajímavým sklářským výtvarníkům, kteří dosáhli proslulosti nejen v Německu.

Výstava potrvá do 2. listopadu 2013.


ZDENĚK  TOMÁNEK

13 tomanek 20131

V pořadí třetí výstava sochaře a malíře Zdeňka Tománka v naší galerii (2004, 2007) představuje především kolekci pláten z posledních let a ovšemže i skvělých menších bronzových plastik. Autor nalezl a propracoval zcela novou polohu své malby. Plátna zaplněná drobnými postavami a ději, jakýmisi sochařskými nápady ve zkratce jež vznikají víceméně automatickou kresbou, jsou dokomponována a barevně ozvláštněna okamžitou inspirací. Výsledkem je obraz, který nabízí divákovi stále nová hledání i nalézání. Tománkovy plastiky jsou stejně nezaměnitelné svým výrazem, tématy a novými sochařskými nápady.

Výstava, kterou zahájí prof. dr. Vladimír Franz, potrvá do 14. září 2013.


CORPORA S

13 corporaS 20131

Galerie DORKA uspořádala v posledních letech individuální výstavy všem šesti členům výtvarné skupiny CORPORA S, některým i opakovaně. Z této situace vyplynulk jednoduchý závěr – totiž uspořádat i výstavu celé skupiny. Jednotliví autoři – Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl a Petr Štěpán – představí každý několik prací, vesměs kreseb. Bližší informace o autorech naleznete na těchto stránkách v sekci Autoři, resp, Výstavy.

Výstava potrvá do 26.7.2013.


MIROSLAV  A  MICHAL MALINOVI

malinovi 2013 10

Uherskohradiščtí Malinovi, otec a syn, ke Galerii DORKA patří už mnoho let. Měli jsme již příležitost vystavovat jedinečné Miroslavovy obrazy, jejichž základem je obvykle bravurní kresba, i jeho grafiky a objekty. Jen zdánlivě neznámý je příznivcům galerie jeho syn Michal. Zdánlivě proto, že poslední roky je autorem výtvarné podoby všech našich pozvánek, loga galerie i jejích webových stránek. Michal se začal původně věnovat hlavně designu, v poslední době ale vytváří mimořádné obrazy-objekty, pro které razí název sochoobrazy. Výstava potrvá do 15.6.2013.


BORIS  JIRKŮ

13 jirku 20131

Není třeba nějak zvlášť představovat skvělého kreslíře, ilustrátora a malíře Borise Jirků. V naší galerii vystavuje znovu po sedmi letech naplněných prací, jejíž některé výsledky si v našich prostorách můžete prohlédnout do 27. dubna. Obrazy z cest i dojmy a vjemy z našeho světa vůbec, plné barev a nezaměnitelných perspektiv a figurace se poskládaly do celku, který více než kdy jindy naplňuje naše motto: „Velké výstavy v malé galerii“. Úvodního slova se ujal Karel Žižkovský.


ALENA  DOSTÁLOVÁ

13 dostalova 20131

Dílo paní Aleny Dostálové – jedné z výrazných umělkyň druhé poloviny 20. století – je široké veřejnosti známo především v podobě karikatur a kreslených vtipů. Málo už je známo, že kromě výborné kreslířky byla i vynikající malířkou a v její pozůstalosti se nalézá rosáhlý soubor obrazů a kreseb. Své obrazy, grafiky, ilustrace vystavuje v Polsku, tehdejší Jugoslávii, Itálii a Spojených státech amerických. Paní Dostálové náleží i jedno prvenství. Stala se první malířkou ze zemí tzv. východního bloku, která úspěšně vystavovala v zemi „za velkou louží“.

Svět barev a linií Aleny Dostálové je široký a fascinující, a jen malý jeho výsek bude vystaven v naší galerii do 15.3.2013.