Dorka

2014

SALON  2015

salon2015 2014 15

Setkání přátel naší galerie na SALONU 2015 letos pořádáme v sobotu 20.12. Jako vždy je připraveno pohoštění, sestávající mimo jiné z dvacítky děl autorů, kteří u nás v tomto roce vystavovali. Byli to Ondřej Basjuk, Pavel Brázda, František Janula, Vladimír Kopecký, Vladimír Franz a Věra Nováková. Ke 130. výročí narození Josefa Váchala jsme uspořádali výstavu, které se zúčastnili Alena Anderlová, Mikoláš Axmann, opět Ondřej Basjuk, Martin Salajka a Michael Rittstein.

Všem příznivcům naší galerie přejeme v roce 2014 pevné zdraví. Věříme, že nám všem bude alespoň tak dobře, jako letos.


VĚRA  NOVÁKOVÁ

14 novakova 20141

Jméno Věra Nováková vstupuje ve výtvarném světě v širší známost až v posledních dejme tomu deseti letech. Toto až ukázkově běžné jméno ovšem v tomto případě patří osobě zcela neobyčejné. Posledních téměř sedmdesát let je životní partnerkou a výtvarnou souputnicí rovněž znovuobjeveného Pavla Brázdy. Tím je také vysvětleno, proč se o jejím díle dozvídáme až v posledních letech, k naší škodě ne dříve, neboť jde o dílo ve všem všudy mimořádné. Jak výtvarnou kvalitou, tak širokým záběrem, z něhož na poslední výstavě v tomto roce můžeme představit jen nepatrnou část. I ta však svědčí o tom, že dnes ve světě obdivovanému Pavlu Brázdovi byla a je partnerkou rovnocennou.

Výstava Věry Novákové potrvá do 12.12.2014.


JOSEFU  VÁCHALOVI

14 vachal 20141

U příležitosti 130. výročí narození Josefa Váchala (23. 9. 1884, Milavče u Domažlic), legendy českého výtvarného umění, jsme uspořádali výstavu autorů, kteří mají vztah k jeho rodišti či jsou mu jinak blízcí. Alena Anderlová působí v Klatovech, jedné z bran Šumavy, Ondřej Basjuk pochází z Domažlic, Michael Rittstein je zapřisáhlý patriot našeho kraje, Mikoláš Axmann bývá stále častěji v souvislosti s Josefem Váchalem zmiňován jako mistr grafických technik a tvůrce úžas budících autorských knih a Martin Salajka je Váchalem v dobrém slova smyslu přímo posedlý. Není divu. Výtvarná kvalita díla Josefa Váchala je excelentní a rozsah práce neuvěřitelný. Nelze přehlédnout jeho tvorbu spisovatelskou, zájem o okultismus, úžasný vztah ke zvířatům a inspirativní životní postoje vůbec.

Výstava potrvá do 31.10.2014.


VLADIMÍR  FRANZ

14 franz 20141

Vladimír Franz, nepřehlédnutelná osobnost veřejného života, je mužem vícero tváří. Hudební skladatel a pedagog a malíř, mimo jiné. Častá otázka, zda je „lepším“ skladatelem nebo malířem, je zcela nepřípadná, pokud se nedohodneme, co v těchto oborech znamená ono lepší. A na tom se dohodnout nelze. Jeho výstava v Galerii DORKA je potvrzením faktu, že v oboru výtvarném ušel už dlouhou cestu a že malířem je výborným. Představujeme možná méně známou polohu jeho tvorby – akvarely zachycující krajinu, přesněji různá zcela konkrétní místa v Čechách, která Vladimír Franz důvěrně nejen zná, ale prožívá. Jejich okamžité nálady a i vlastní momentální pocit vyjadřuje technikou akvarelu. Takto zachycených prožitků míst jsou již stovky a ve svém souhrnu představují „Cestovní deník“ autora.

Výstava potrvá do 6.9.2014.


VLADIMÍR  KOPECKÝ

14 kopecky 20141

V sobotu 7.6. 2014 bude zahájena výstava předního skláře a malíře, profesora Vladimíra Kopeckého. O legendách českého výtvarného umění není možno psát na takto malém prostoru. Proto se omezujeme na konstatování, že vystaveny budou práce grafické, které jsou méně známou polohou jeho výtvarného díla. Přes použití současných technologií evokují proslulý obraz 400.000 čar, který právě z tohoto počtu rukou provedených tahů skutečně sestával. Sklářské práce Vladimíra Kopeckého můžeme jen připomenout na fotografiích, mezi kterými nebude chybět záběr na monumentální plastiku na světové výstavě v Seville.

Výstava potrvá do 25.7.2014.


FRANTIŠEK  JANULA

14 janula 20141

Galerie DORKA ve spolupráci s Galerií Orlovna v Kroměříži připravila pod společným názvem dvě výstavy téhož autora, který již více než čtyřicet let žije a tvoří v Paříži. V případě naší galerii se jedná o již třetí výstavu a představeny budou rozmanité práce, především akrylové malby na – jak je pro autora typické – neobvyklém materiálu ze skleněného vlákna.

Prostor Galerie Orlovna (výstava od 14.4. do 11.5.2014) umožní instalovat několik souborů dokládajících široký záběr skvělého malíře a báječného člověka Františka Januly. Jakkoliv Domažlice a Kroměříž dělí stovky kilometrů, srdečně zveme na obě tyto výstavy. Do Paříže je to mnohem dál…

Výstava v Galerii DORKA potrvá do 30.5.2014.


PAVEL  BRÁZDA

14 brazda 20141

Ke jménu Pavel Brázda by jistě bylo možno uvést mnoho stran informací a i tak bychom vybrali jen zlomek těch nejpodstatnějích a nejzajímavějších. Po dlouhých letech tvorby v téměř neprostém osamění se mu v posledních dvaceti letech dostalo a dostává zaslouženého uznání. Pro výstavu v naší galerii jsme vybrali dva soubory prací, jeden z tohoto a jeden z minulého století, jak je autor sám rozděluje. Vzhledem k našim možnostem jsou samozřejmě jen dílčí ukázkou mimořádně bohatého díla naprosto originálního malíře. Výtvarný směr hominismus jako tvorba o lidech a pro lidi, který na počátku své dráhy spoluzaložil, je v nich přítomen už proto, že jiné než takto pojaté umění nemá ani smysl vytvářet. Výstava Pavlal Brázdy potrvá do 18.4.2014.


ONDŘEJ  BASJUK

14 basjuk 20141

Prvním vystavujícím v tomto roce je Ondřej Basjuk, domažlický rodák, absolvent (2012) pražské AVU v ateliéru Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii, především všakvšestranný výtvarník. Bezpochyby patří k těm, kteří ve svém ročníků vynikli a svědčí o tom již na tři desítky výstav kolektivních i individuálních, kde jeho jméno figurovalo. Často bývá označován za romantika, k tomu svádí motivy z klukovské literatury, neméně je jeho tvorba poznamenána bývalou hranicí mezi Západem a Východem, kterou ještě důvěrně zažil. Buduje si ovšem mnoho dalších světů ve své fantazii a kupříkladu jeho uhranutí Tibetem vyvolává dojem, že v něm prožil kus života. To, že výtvarné řemeslo zvládá výtečně, je zcela samozřejmé. A že v Domažlicích vystavuje jako ´Muž z Itálie´rovněž není náhoda. Spíše ojedinělé mezi výtvarníky je i vnímání výstavního prostoru, kterého se zmocňuje zcela po svém.

Výstava Ondřeje Basjuka potrvá do 14. března 2014.