Dorka

2015

SALON 2016

15 salon2016 20151

Tradiční setkání přátel Galerie DORKA se uskutečnilo v sobotu 12.12.2015, pozvání přijalo ke čtyřem desítkám věrných návštěvníků a samozřejmě i někteří z autorů, které vystavujeme. Ohlédneme-li se za téměř  již uplynulým rokem, můžeme si připomenout práce Jakuba Tomáše, Miroslava Pošvice, Igora Grimmicha, Jana Exnara, Šárky Koudelové a Ondřeje Basjuka, Oldřicha Tichého a Zdeňka Zrůsta. Naše poděkování patří nejen spolupracujícím výtvarníkům, ale i všem, kteří nás podporují a motivují svým zájmem o výtvarné dění. Těmto zejména, i všem ostatním – PF 2016. Foto Zdeněk Zrůst.


OLDŘICH  TICHÝ

15 tichy 20151

Malíř Oldřich Tichý absolvoval pražskou AVU v roce 1986 v ateliéru prof. Františka Jiroudka. Patří k těm nemnohým solitérům, kteří se vědomě vyhýbají všemožným rozruchům, patřícím dnes k výtvarnému provozu. O to podstatnější a svébytnější je ovšem jeho tvorba. Není proto divu, že je více vyhledáván sběrateli v západní Evropě, kde často vystavoval a je galeristy zastupován, než v České republice.

Oldřich Tichý se věnuje klasické malbě, náměty nachází ve svém od „velkého“ světa odloučeném působišti v Posázaví a dokládá, že i zdánlivě banálními maličkostmi lze tento svět popsat, prožít, uchopit. Výstava v naší galerii, která potrvá do 31.10.2015, svědčí o tom, že je v tomto svém úsilí mimořádně úspěšný.


ŠÁRKA KOUDELOVÁ  A  ONDŘEJ BASJUK

15 koudelkova 20151

Šárka Koudelová je ještě studentkou pražské AVU, kde studovala postupně u Vladimíra Kokolii a Jiřího Petrboka, své studium nyní dokončuje v ateliérech Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Právem je označována za nepřehlédnutelnou postavu i díky mnoha dalším aktivitám – kupř. působením v Galerii k.art.on a četným příspěvkům do časopisu Ateliér. V letošním roce absolvovala čtyřměsíční stáž na AVU ve Vídni a v naší galerii vystavuje práce, které tam vytvořila.

Ondřej Basjuk v Galerii DORKA již vystavoval a nyní doplňuje expozici své výtvarné a životní parnerky svými novými díly. Výstava Potrvá do 5. Září 2015.


JAN  EXNAR

15 exnar 20151

Proslulý sklářský výtvarník, ale také malíř a grafik, žák profesora Stanislava Libenského na VŠUP, představuje v galerii své skleněné objekty, vitráže, vitrografie i obrazy. Na malém prostoru je tak možno posoudit široký záběr Jana Exnara i jeho svébytný výtvarný projev, jehož charakteristickým znakem je smysl pro drama a napětí, a to i ve zdánlivě klidných scénách.

Zastoupen ve významných institucionálních a soukromých sbírkách, po realizaci desítek výstav doma i v zahraničí a často uváděn v odborné literatuře i výhradně jemu věnovaných publikacích Jan Exnar dál tvoří ve svém ateliéru úchvatné skleněné objekty a malby. Jeho výstava potrvá do 25.7.2015.


IGOR GRIMMICH

15 grimmich 20151

Malíř, absolvent pražské AVU (2002-2008, žák profesora M. Rittsteina) patří k těm výtvarníkům, kteří „rehabilitují“ závěsný obraz. Jeho malby získávají stále větší proslulost jak provedením, tak tématy. Mimořádné jsou dle našeho soudu obrazy městské krajiny, velkorysé a drobnokresebné zároveň, reálné a fantastické zároveň. Igor Grimmich ovšem zpracovává mnoho jiných motivů, kdy na sebe prozrazuje, že je i vášnivým cyklistou a motorkářem. Po sérii výstav v době před absolutoriem a vzápětí po něm nyní soustředěně pracuje ve svém dejvickém ateliéru chystá nám mnohá další překvapení. Rozhodně patří k těm výtvarníkům, jejichž další malířskou cestu stojí za to sledovat. Výstava Igora Grimmicha potrvá do 30. května.


MIROSLAV  POŠVIC

15 posvic 20151

Malíř a grafik Miroslav Pošvic vystavuje v naší galerii pravidelně, po čtyřech, pěti letech. Není proto nutné ani zmiňovat jeho úspěchy výstavní a oblibu u sběratelů. Jako vždy se můžeme spolehnout na skvělé práce, precizní po stránce technické a působivé po stránce výtvarné. Spíše prožití než pouhý popis vnitřního světa autora vyžaduje subtilní rukopis a neméně pečlivé jeho zkoumání divákem. První pohled, jakkoliv dojem z něj bývá příjemně překvapivý, v tomto případě jistě nestačí. Na letošní výstavě představíme práce z posledních let, jako vždy nově nápadité a přesto na předchozí autorovo dílo plynule navazující. Výstava potrvá do 14. dubna 2015.


JAKUB  TOMÁŠ

15 tomas 20151

Galerie DORKA většinou zahajuje výstavní rok tím, že dává příležitost některému z nadějných začínajících výtvarníků představit cestu, na kterou po absolutoriu vykročil. Jakub Tomáš, žák profesora Jiřího Sopka z pražské AVU, se rozhodl pro malbu a jeho stopa začíná být nepřehlédnutelná. Ostatně již v roce 2011, kdy u nás vystavoval v rámci výstavy Sopkova ateliéru, jeho obrazy poutaly velkou pozornost, a to nejen pro něj typickými, resp. atypickými formáty. Tím, že preferuje kruhový či oválný formát si svou práci nijak neulehčuje, naopak. Může si to ale dovolit, neboť jeho malba je suverénní. Odlišit se jen volbou zvláštního formátu, by zdaleko nepostačovalo k tomu, aby Jakub Tomáš vyvolal zájem odborné i laické výtvarné veřejnosti.

Výstava potrvá do 14. března 2015.