Dorka

2016

DORKA 100

16 dorka 100 20161

Výstava DORKA 100 poněkud neskromně upozorňuje na snad trochu zvláštní skutečnost, totiž že naše galerie uspořádala ji devětadevadesát autorských výstav a ročních bilančních Salonů. V počátku tohoto roku, kdy jsme si uvědomili, jak rychle se stá výstava blíží, padlo rozhodnutí ohlédnout se zpět nejen za uplynulým rokem, ale i těmi předešlými. „Apokalypsa, aneb konec našich dnů“, byl název první výstavy galerie DORKA. Konala se 1. května 2004 – v den kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Otevřeli jsme si, dva přátelé, vlastní galerii pro radost. Výstavu jsme nainstalovali, pozvali další přátele a prostě odemkli. Vernisáž se tehdy nekonala, jen jsme si udělali radost. Byla ovšem tak veliká, že jsme pokračovali, a to počínaje třetí výstavou regulérními vernisážemi s tištěnou pozvánkou. Pozvánek je tudíž „pouze“ 98, výstav do dneška je rovná stovka. Ona radost nám dosud vydržela a stále trvá, za což patří dík především příznivcům a návštěvníkům galerie. A tak vlastně právě oni jsou skutečnými autory výstavy, která nese název DORKA 100. Mimo naši vůli je ovšem skutečnost, že v příštím roce se dožívá 85 let jeden z našich nejmilejších a nejpřednějších autorů – František Janula. Tento malíř a vůbec všestranný výtvarník je takovou osobností, která si zaslouží, abychom jí věnovali celý následující výstavní rok, po který se budeme jak v obměňovaných expozicích, tak na těchto stránkách s jeho díly potkávat.

Františku Janulovi i vám všem přejeme v roce 2017 pevné zdraví.


HOSTINATO RIGORE

Od roku 1969 v Paříži žije a tvoří český malíř František Janula. Tento žák Josefa Kaplického  za téměř sedmdesát let soustavné práce vytvořil pozoruhodné dílo, které dříve či později nebude moci být přehlédnuto. František Janula prožil a dosud žije bohatý život pokud jde o prostředí, ve kterých se pohyboval i pokud jde o osobnosti, se kterými se setkal. Jeho učiteli byli mmj. Emil Filla, Jan Bauch, František Tichý. Od přelomu padesátých a šedesátých let vystavoval v Čechách a poté, kdy odešel z víceméně zajištěného postavení, uskutečnil přes sto výstav v Evropě, především ve Francii. Byl prvním z výtvarníků,  který měl kdysi ateliér na Novém Světě a zažil ještě  i konec pařížské bohémy. Stýkal se s Josefem Šímou a s tehdejší výtvarnou i literární pařížskou elitou. Působil v Galerii ABCD jako generačně mladší kolega takových umělců, jako Hans Hartung, Pierre Soulages, César Baldaccini, Vieira da Silva, Ladislav Kijno  a další.  V roce 1973 vystavoval ve Studiu Paul Facchetti. K jeho přátelům patřili básníci Michel de Smet a Jean Luc Sigaux a dodnes patří Jean Orizet a Francois Lescun. Velké přátelství a vzájemné uznání jej pojilo s výtvarným kritikem Jossé Pierrem. Rozhodující je ovšem dílo Františka Januly, který se v  roce  2017 dožívá osmdesáti pěti let a stále pracuje. Galerie DORKA v Domažlicích postupně shromáždila reprezentativní kolekci jeho prací od padesátých let do současnosti. Mnoho již bylo po roce 2000 vystaveno na více než deseti výstavách v Čechách  – kupř. v Galerii Klatovy/Klenová, Galerii Františka Drtikola v Příbrami, v Galeriích Diamant a Vyšehrad v Praze, v Galerii Orlovna v Kroměříži a také v Galerii DORKA, která Františka Janulu v ČR zastupuje. František Janula je veřejnosti znám i díky televizním filmům a reportážím (režiséři Karel Fuksa, Petr Skala, Konstantin Karageorgiev, Arnošt Goldflam).  Dílo Františka Januly si pro svou nespornou kvalitu, ve které se dle slov dr. Jiřího T. Kotalíka  snoubí česká obraznost s francouzskou noblesou,  zaslouží pozornost odborné i laické veřejnosti.

Jeden z filmů o Františku Janulovi naleznete na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10096517261-chtel-byt-klaunem/


JIŘÍ  KORNATOVSKÝ

16 kornatovsky 20161

Monumentální kresby Jiřího Kornatovského (1952), absloventa AVU v letech 1982-1987, se vymykají všem zažitým představám o kresbě, jak o ní obvykle uvažujeme. Jejich monumentalita není dána v první řadě velikostí formátu, ale jejich vyzněním. Autor pojímá kresbu jako zcela svébytný výtvarný projev, prvotní i konečný zároveň. V tomto směru je v české výtvarné produkci naprosto ojedinělý. Nepřekvapí proto, že realizoval již více než sedmdesát samostatných výstav doma i v zahraničí, nehledě na účast v mnoha výstavách skupinových a je zastoupen v četných významných institucionálních i soukromých sbírkách.

Výstava potrvá do 9.12.2016.


MICHAL ŠARŠE

16 sarse 20161

Po šesti letech se do naší galerie vrací sochař Michal Šarše s instalací výstavy, která nese název „V příběhu – věc Oidipus“. Jedná se o soubor objektů, vytvořených přímo pro náš prostor. Jedno ze zásadních antických témat je pojato zcela v duchu výtvarného názoru autora, čímž je umocněna existenciální podstata obojího. Michala Šarše je sochař dnes již evropského významu. V naší galerii vystavuje samostatně po třetí, zastoupen byl ovšem i na výstavě sdružení CORPORA S, jehož je členem, Zejména jsme ovšem hrdí na instalaci sochy „Umlčovaným“, vytvořenou pro Galerii DORKA v roce 2010.

Výstava potrvá do 29.10. 2016.


JIŘÍ  HANZL

16 hanzl 20161

– fotograf tělem i duší. A celoživotní profesí, ne ledajakou. Ve výběru jeho portfolia jako scénického fotografa je ke stovce filmů, z nichž většinu budete znát. Výstava v naší galerii ale sestává z jeho volné tvorby. „Nejraději mám živou fotografii a pohled na okamžik polapený objektivem. Klapla závěrka a čas se zastavil. Vůně a chuť obrázku zůstává stále mladá a svěží. Člověk je obdařen pocity, náladami, emocemi a neuvěřitelnou paletou tváří a to vše se snažím uložit na filmy či paměťové karty svých fotoaparátů“, říká sám autor. Není snad nic, co by Jiří Hanzl o fotografii a fotografování nevěděl.

Výstava potrvá do 3. září 2016.


MIKOLÁŠ  AXMANN

16 Axmann 20161

Po osmi letech se do Galerie DORKA vrací svou výstavou Mikoláš Axmann. Jakkoliv představil některé své práce na dvou třech skupinových výstavách, které jsme v posledních letech uspořádali, tato třetí jeho samostatná výstava bude pro návštěvníky jistě překvapením. Nese název „Vyhlídky“ a sestává z maloformátových prací, pro autora ne zcela obvyklých. I tentokrát jsme splnili jeho přání a na vernisáži zazní hudba, jak je výslovně inzerováno na pozvánce. O netradiční hudební vložku se postará slečna Hradecká a sám autor.

Výstava potrvá do 8. července 2016.


IVANA  HEJDUKOVÁ

16 hejdukova 20161

Ivana Hejduková, malířka, grafička a ilustrátorka, absolventka SUPŠ a AVU (u prof. A. Paderlíka) vystavuje v Galerii DORKA podruhé, tentokrát na samostatné výstavě. Nelze ani jinak u autorky, které je výtvarnou scénou vnímána jako jedinečná solitérka. Svými pracemi vstupuje i do prostoru, velký ohlas měly její instalace „Za úplňku“ a „Čtení knihy v zahradě“ v Nové síni v Praze. Je rovněž autorkou velké slavnostní opony plzeňského Nového divadla, ostatně tvorba pro architekturu je jí vlastní i jako člence sdružení KVADRA, jež v tomto směru působí od roku 1999. Na její letošní výstavě představujeme především kresby akrylem, plné barev a poesie.

Výstava potrvá do 14. 5. 2016.


VOLKER LINN  A  JAROSLAV ŠTĚDRA

16 Stedra Linn 20161

Především grafik a designer Volker Linn jako absolvent hamburgské umělecké školy prošel za svůj život mnoha povoláními více či méně spjatým s výtvarnou činností a souběžně s nimi se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě. Jeho hlavním zájmem jsou sochy a prostorové objekty vůbec. Působil v mnoha vesměs německých městech a realizoval i řadu výstav svých prací, kterými je zastoupen v četných institucionálních a privátních sbírkách. Jaroslav Štědra je absolventem pražské SOŠV a jako pedagog sám působil na SUPŠ v Praze na Žižkově, je členem uměleckého sdružení Kompresionisté. Pro jeho výtvarné práce – obrazy osvobozené od reality – jsou určujícími znaky imprese a světlo. Výsledkem jejich součinu je pak čirý poetismus s vlastní vnitřní dynamikou. Obrazy Jaroslava Štědry jsou promyšlené a proto nevznikají snadno, jakkoliv autor bravurně ovládá malířskou techniku.

Výstava potrvá do 25.3.2016.