Dorka

2017

PF 2018


NEVINNÝ VINNÝ VEČÍREK

vecirek1

Pomalu končí „Rok Františka Januly“, který jsme si užili nad veškerá očekávání. Splnili jsme celé zadání tak, jak jsme si je uložili, a zdaleka nejen to. Připravili jsme Nadační fond Galerie DORKA, který bude spravovat depozit prací Františka Januly v prakticky nových prostorách ATELIÉRU JANULA. A tuto radost jsme si umocnili otevřením vinotéky se skvělými víny (především Vinařství Spielberg) a „Prvním nevinným vinným večírkem“. Věřte, že se podařil. Další budou následovat.

A jelikož nic není náhoda, nepozastavujeme se nijak zvlášť nad tím, že právě před rokem, 9.12.2016, vyšla naše kniha o Františku Janulovi – Hostinato rigore.

Jste srdečně vítáni v ATELIÉRU JANULA k prohlídce stálé (a průběžně obměňované expozice) a samozřejmě i k ochutnání v každém ohledu výtečného vína. „Dobré věci musí uzrát“ je motto Vinařství Spielberg. Bereme si je za své, protože víme, že dílo Františka Januly také zraje a nepochybně prokáže dříve či později svou trvalou nadčasovou hodnotu.


LITERÁRNÍ PODVEČER

17 literarni podvecer 20171

Třetí vernisáží v rámci „Roku Františka Januly“ představuje Galerie DORKA další, a to tu nejdůležitější polohu jeho tvorby –  abstraktní malbu. Věříme, že zaujme naše publikum stejně jako dvě předchozí výstavy. Ostatně jsme rozhodnuti nadále prezentovat v průběžně obměňovaných expozicích právě abstraktní práce Františka Januly.

Protože náš autor  je nejen malíř, ale i básník, který vydal již několik svazků své poezie, chceme vernisáž ozvláštnit malým literárním podvečerem. Arnošt Goldflam je nanejvýš povolán k tomu, aby jeho verše přednesl, neboť sám vidí Františka Janulu jako „kolos rhodský“, rozkročený mezi výtvarné umění a poezii.

Přikládáme odkaz na video z obdobného literárního večera konaného v Libri Prohibiti. https://www.youtube.com/watch?v=cdRvlknCOOc


ATELIÉR  JANULA

17 atelier janula 20171

Vernisáži dne 24.6. byla otevřena letošní druhá výstava „Roku Františka Januly“ pod názvem ATELIÉR JANULA.  Byl tak  zahájen provoz v nově upravených prostorách galerie, která zároveň deponuje stovky prací tohoto autora. Na výstavě jsou představeny práce z přelomu 50. a 60. let – vesměs akty a portréty, a také čtyřicítka kreseb z let 1967-1970, tedy z období nového začátku malířské tvorby Františka Januly v Paříži.

Pro zájemce o dílo Františka Januly si dovolujeme zmínit, že jsme vytvořili i jeho profil na facebooku, kam průběžně  umisťujeme jeho kresby, malby, básně a vůbec vše, co se jej týká. Kniha o životě a díle FJ je pod názvem Hostinato rigore k dostání v internetovém knihkupectví www. kosmas.cz, i jinde.


STOPY  SVOBODY

17 stopy svobody 20171

V rámci „Roku Františka Januly“ proběhl v Libri Prohibiti jednak literární večer, na kterém Arnošt Goldflam přednášel verše se sbírky „Paříž“ Františka Januly, jednak byla vernisáží dne 27.4. zahájena výstava „Stopy svobody“. Představujeme na ní kresby, koláže a monotypy, tedy velmi různé výtvarné techniky, které snad alespoň naznačují šíři záběru tohoto mimořádného malíře.

Svoboda totiž, ať ji definujeme jakkoliv, je rozhodujícím principem určujícím jak život, tak tvorbu Františka Januly. Ve druhém případě se projevuje používáním nejrůznějších technik a materiálů, především ale tím, že není brán sebemenší ohled na vkus publika, resp. na komerční či jiný povrchní účel. Veškeré práce tohoto umělce jsou určeny výhradně jeho invencí a výsostným uměním jsou právě proto, že nikomu a ničemu neslouží.

Přikládáme odkaz na video z vernisáže této výstavy: https://www.youtube.com/watch?v=WgTCO75_q28&feature=youtu.be


ROK  FRANTIŠKA  JANULY

17 rok januly 20171

Vážení a milí přátelé Galerie DORKA,

v roce životního jubilea Františka Januly, poté, kdy skončila stá výstava v naší galerii, rozhodli jsme se našemu z více důvodů nejdůležitějšímu autorovi věnovat celý letošní rok. Z povánky je zřejmé, které akce jsou již víceméně připraveny, další budou následovat letos i v roce příštím. Tato podstatná změna našeho dosavadního provozu je doprovázena i přebudováním naší galerie na „projekt“ zatím pracovně nazvaný ATELIÉR JANULA.

Jeho smyslem bude průběžně představovat dílo Františka Januly odborné i laické veřejnosti, spravovat rozsáhlou kolekci jeho prací (jedinou v České republice), doplňovat ji a kompletovat tak, aby poskytovala ucelený obraz o životě a výtvarném úsilí skutečně jedinečného malíře, grafika, tvůrce objektů i básníka.
Těšíme se, že vás na podzim přivítáme v nově upravených prostorech naší galerie, které snad budou evokovat atmosféru skutečného ateliéru, včetně příjemného zázemí k přátelskému posezení.