Dorka

2021

PF 2022

Takový už je zpravidla osud nových pravd, že začínají jako hereze.

Thomas Henry Huxley

PETR SKALA

známý především jako režisér dokumentárních filmů, ale také výtvarník a společně s Radkem Pilařem zakladatel a průkopník českého videoartu, s naší galerií spolupracuje již řadu let.

Je autorem proslulého cyklu „Výtvarnické konfese“, vícero autorů spojených s naší galerií tak zachytil v působivých dokumentech (kupř. František Janula, Boris Jirků, Mikoláš Axmann, Michal Šarše, Zdeněk Tománek…). Neméně významná je ovšem i jeho experimentální filmová tvorba.

Ukázky jeho práce můžete předběžně shlédnout kupř. na

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267558128-vytvarnicke-konfese/

pokud jde o „klasickou tvorbu“ a na

pokud jde o tvorbu experimentální, která je řazena mezi padesát nejvýznamnějších videoartových počinů světa.

Díky laskavosti Petra Skaly nám bylo umožněno nabídnout našemu publiku jednotlivé tituly z jeho tvorby k prodeji, na samotným autorem pořízených DVD. Případným zájemcům rádi zodpovíme veškeré dotazy týkající se této nabídky a
možností koupě. Zde ve formátu pdf přikládáme soupis jeho děl a informativní text „Petr Skala: Experimentální film a proměna člověka v čase“.

ZIMNÍ SALON

Protože covidové třeštění neutichá, obrátili jsme se s další výstavou opět  na náš depozit a výsledkem je ZIMNÍ SALON. Zastoupení jsou naši oblíbení autoři –  v abecedním pořadí Alena Anderlová, Ondřej Basjuk, Igor Grimmich, Martin Salajka a Jiří Voves.

Pokud na vás výstava bude působit dejme tomu trochu truchlivě, je to pěkný příklad zdání, které klame. Hladiny našich přirozených protilátek a optimismu stále stoupají.

SOCHAŘ MICHAL ŠARŠE

Sochař Michal Šarše připravil pro naši galerii již třetí výstavu, tentokrát pod názvem Hovory o smrti. Jakkoliv by se mohlo zdát, že autor uchopil “aktuální“ téma, v jeho případě tomu tak rozhodně není. Většina společnosti je více či méně záměrně vedena k tomu, aby smrt jako fenomén prakticky vytěsnila. Michal Šarše si je jasně vědom, že není života bez smrti a stejně tak není smrti bez života. A že nejde, jak by se mohlo zdát, o striktně protikladné, oddělené entity, o „buď a nebo“. Vztah života a smrti je téma, nad kterým stojí za to uvažovat, o kterém je možno hovořit.

Michal Šarše tak činí svými sochami a obrazy, které s pečlivostí jemu vlastní vybral  a jejichž kombinaci promyslel právě pro prostor naší galerie. O autorovi a jeho obsáhlé tvorbě psát  zde podrobněji není možné, ale informací v tomto směru naleznete ve virtuálním světě nepřeberně. Z většiny z nich plyne, a to jediné zde zmiňujeme, že jako sochař je zcela výjimečný, s kýmkoliv jiným v evropském kontextu, kam je právem řazen, nesrovnatelný.

A za pozornost jistě stojí i jedna z autorových zásadnějších instalací plastik ve veřejném prostoru, totiž socha „Umlčovaným“, kterou žádný pozorný návštěvník Domažlic nepřehlédne. 

LETNÍ SALON

Letní salon jsme pojali jako vzpomínku na výstavy uplynulých let, které nám byly zvláště milé. Vystaveny jsou obrazy Aleny Anderlové,  Ondřeje Basjuka,  Jiřího Brázdy, Borise Jirků, Aleše Knotka, Aleše Krejči, Jiřího Mikesky, Miroslava Pošvice, Michala Singera a  Jakuba Tomáše. Doprovod jim tvoří skleněné plastiky Stanislava Honzíka. Celkově jsme názoru, že by vás tato výstava mohla potěšit. Rádi vás v naší galerii uvítáme.

MIKOLÁŠ AXMANN – NEBE SKLEPA

„Nebe sklepa„ je čtvrtou samostatnou výstavou Mikoláše Axmanna v Galerii DORKA. Po pěti letech tak zjišťujeme, kterým směrem se nyní ubírají jeho nejen výtvarné zájmy a s potěšením konstatujeme, že se nadmíru shodují se zájmy našimi. Rozhodně pokud jde o víno a vše s vínem spojené.

O mistrovství autora pokud jde o grafické práce je celkem zbytečné mluvit, je známo všeobecně. Menší povědomí panuje o unikátních autorských knihách, kterým se průběžně věnuje, a tak kromě více než dvou desítek litografií na kartonu a plátně představujeme i zatím poslední z nich. Kniha „Střepník“ byla vyhotovena jen ve dvou výtiscích, ale vydáno bylo i cenově dostupné faksimile, které jsme na výstavu zařadili.

Zájemcům o výstavu. která potrvá do poloviny června doporučujeme, aby se ohlásili na tel. č. 725 491 990.

BORDEL V ČESKÝCH ZEMÍCH (Výstava v mezičase)

Tedy v době,  kdy lze jen těžko uspořádat autorskou výstavu, jak jsme je v naší galerii pojímali.  V době, kdy prožíváme dříve nepoznané. Že i to bylo v lecčems k něčemu dobré, jako každá nová zkušenost, nám ale nejspíš dojde s velkým zpožděním. Tak se vracíme k minulému jako k vizi toho, co možná znovu bude.

Titul výstavy jsme si vypůjčili z dřevorytu Zdeňka Mézla. Z depozitáře jsme vybrali výhradně práce na papíře těch autorů, kteří u nás vystavovali. Celkově téměř monochromatický výraz této výstavy nebyl záměrem, spíše jaksi samovolně vyplynul.  Rozhodně netruchlíme, těšíme se na lepší časy. Vystaveny jsou práce těchto autorů: Václav Bláha, Ivan Bukovský,Václav Fiala, Ivana Hejduková, Vladimír Kopecký, Jiří Kornatovský,  Zdeněk Mézl,  Jiří Mikeska,  Petr Štěpán.