Dorka

SOCHAŘ MICHAL ŠARŠE

Sochař Michal Šarše připravil pro naši galerii již třetí výstavu, tentokrát pod názvem Hovory o smrti. Jakkoliv by se mohlo zdát, že autor uchopil “aktuální“ téma, v jeho případě tomu tak rozhodně není. Většina společnosti je více či méně záměrně vedena k tomu, aby smrt jako fenomén prakticky vytěsnila. Michal Šarše si je jasně vědom, že není života bez smrti a stejně tak není smrti bez života. A že nejde, jak by se mohlo zdát, o striktně protikladné, oddělené entity, o „buď a nebo“. Vztah života a smrti je téma, nad kterým stojí za to uvažovat, o kterém je možno hovořit.

Michal Šarše tak činí svými sochami a obrazy, které s pečlivostí jemu vlastní vybral  a jejichž kombinaci promyslel právě pro prostor naší galerie. O autorovi a jeho obsáhlé tvorbě psát  zde podrobněji není možné, ale informací v tomto směru naleznete ve virtuálním světě nepřeberně. Z většiny z nich plyne, a to jediné zde zmiňujeme, že jako sochař je zcela výjimečný, s kýmkoliv jiným v evropském kontextu, kam je právem řazen, nesrovnatelný.

A za pozornost jistě stojí i jedna z autorových zásadnějších instalací plastik ve veřejném prostoru, totiž socha „Umlčovaným“, kterou žádný pozorný návštěvník Domažlic nepřehlédne.