Dorka

Výstavy

2014

SALON  2015

salon2015 2014 15

Setkání přátel naší galerie na SALONU 2015 letos pořádáme v sobotu 20.12. Jako vždy je připraveno pohoštění, sestávající mimo jiné z dvacítky děl autorů, kteří u nás v tomto roce vystavovali. Byli to Ondřej Basjuk, Pavel Brázda, František Janula, Vladimír Kopecký, Vladimír Franz a Věra Nováková. Ke 130. výročí narození Josefa Váchala jsme uspořádali výstavu, které se zúčastnili Alena Anderlová, Mikoláš Axmann, opět Ondřej Basjuk, Martin Salajka a Michael Rittstein.

Všem příznivcům naší galerie přejeme v roce 2014 pevné zdraví. Věříme, že nám všem bude alespoň tak dobře, jako letos.


VĚRA  NOVÁKOVÁ

14 novakova 20141

Jméno Věra Nováková vstupuje ve výtvarném světě v širší známost až v posledních dejme tomu deseti letech. Toto až ukázkově běžné jméno ovšem v tomto případě patří osobě zcela neobyčejné. Posledních téměř sedmdesát let je životní partnerkou a výtvarnou souputnicí rovněž znovuobjeveného Pavla Brázdy. Tím je také vysvětleno, proč se o jejím díle dozvídáme až v posledních letech, k naší škodě ne dříve, neboť jde o dílo ve všem všudy mimořádné. Jak výtvarnou kvalitou, tak širokým záběrem, z něhož na poslední výstavě v tomto roce můžeme představit jen nepatrnou část. I ta však svědčí o tom, že dnes ve světě obdivovanému Pavlu Brázdovi byla a je partnerkou rovnocennou.

Výstava Věry Novákové potrvá do 12.12.2014.


JOSEFU  VÁCHALOVI

14 vachal 20141

U příležitosti 130. výročí narození Josefa Váchala (23. 9. 1884, Milavče u Domažlic), legendy českého výtvarného umění, jsme uspořádali výstavu autorů, kteří mají vztah k jeho rodišti či jsou mu jinak blízcí. Alena Anderlová působí v Klatovech, jedné z bran Šumavy, Ondřej Basjuk pochází z Domažlic, Michael Rittstein je zapřisáhlý patriot našeho kraje, Mikoláš Axmann bývá stále častěji v souvislosti s Josefem Váchalem zmiňován jako mistr grafických technik a tvůrce úžas budících autorských knih a Martin Salajka je Váchalem v dobrém slova smyslu přímo posedlý. Není divu. Výtvarná kvalita díla Josefa Váchala je excelentní a rozsah práce neuvěřitelný. Nelze přehlédnout jeho tvorbu spisovatelskou, zájem o okultismus, úžasný vztah ke zvířatům a inspirativní životní postoje vůbec.

Výstava potrvá do 31.10.2014.


VLADIMÍR  FRANZ

14 franz 20141

Vladimír Franz, nepřehlédnutelná osobnost veřejného života, je mužem vícero tváří. Hudební skladatel a pedagog a malíř, mimo jiné. Častá otázka, zda je „lepším“ skladatelem nebo malířem, je zcela nepřípadná, pokud se nedohodneme, co v těchto oborech znamená ono lepší. A na tom se dohodnout nelze. Jeho výstava v Galerii DORKA je potvrzením faktu, že v oboru výtvarném ušel už dlouhou cestu a že malířem je výborným. Představujeme možná méně známou polohu jeho tvorby – akvarely zachycující krajinu, přesněji různá zcela konkrétní místa v Čechách, která Vladimír Franz důvěrně nejen zná, ale prožívá. Jejich okamžité nálady a i vlastní momentální pocit vyjadřuje technikou akvarelu. Takto zachycených prožitků míst jsou již stovky a ve svém souhrnu představují „Cestovní deník“ autora.

Výstava potrvá do 6.9.2014.


VLADIMÍR  KOPECKÝ

14 kopecky 20141

V sobotu 7.6. 2014 bude zahájena výstava předního skláře a malíře, profesora Vladimíra Kopeckého. O legendách českého výtvarného umění není možno psát na takto malém prostoru. Proto se omezujeme na konstatování, že vystaveny budou práce grafické, které jsou méně známou polohou jeho výtvarného díla. Přes použití současných technologií evokují proslulý obraz 400.000 čar, který právě z tohoto počtu rukou provedených tahů skutečně sestával. Sklářské práce Vladimíra Kopeckého můžeme jen připomenout na fotografiích, mezi kterými nebude chybět záběr na monumentální plastiku na světové výstavě v Seville.

Výstava potrvá do 25.7.2014.


FRANTIŠEK  JANULA

14 janula 20141

Galerie DORKA ve spolupráci s Galerií Orlovna v Kroměříži připravila pod společným názvem dvě výstavy téhož autora, který již více než čtyřicet let žije a tvoří v Paříži. V případě naší galerii se jedná o již třetí výstavu a představeny budou rozmanité práce, především akrylové malby na – jak je pro autora typické – neobvyklém materiálu ze skleněného vlákna.

Prostor Galerie Orlovna (výstava od 14.4. do 11.5.2014) umožní instalovat několik souborů dokládajících široký záběr skvělého malíře a báječného člověka Františka Januly. Jakkoliv Domažlice a Kroměříž dělí stovky kilometrů, srdečně zveme na obě tyto výstavy. Do Paříže je to mnohem dál…

Výstava v Galerii DORKA potrvá do 30.5.2014.


PAVEL  BRÁZDA

14 brazda 20141

Ke jménu Pavel Brázda by jistě bylo možno uvést mnoho stran informací a i tak bychom vybrali jen zlomek těch nejpodstatnějích a nejzajímavějších. Po dlouhých letech tvorby v téměř neprostém osamění se mu v posledních dvaceti letech dostalo a dostává zaslouženého uznání. Pro výstavu v naší galerii jsme vybrali dva soubory prací, jeden z tohoto a jeden z minulého století, jak je autor sám rozděluje. Vzhledem k našim možnostem jsou samozřejmě jen dílčí ukázkou mimořádně bohatého díla naprosto originálního malíře. Výtvarný směr hominismus jako tvorba o lidech a pro lidi, který na počátku své dráhy spoluzaložil, je v nich přítomen už proto, že jiné než takto pojaté umění nemá ani smysl vytvářet. Výstava Pavlal Brázdy potrvá do 18.4.2014.


ONDŘEJ  BASJUK

14 basjuk 20141

Prvním vystavujícím v tomto roce je Ondřej Basjuk, domažlický rodák, absolvent (2012) pražské AVU v ateliéru Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii, především všakvšestranný výtvarník. Bezpochyby patří k těm, kteří ve svém ročníků vynikli a svědčí o tom již na tři desítky výstav kolektivních i individuálních, kde jeho jméno figurovalo. Často bývá označován za romantika, k tomu svádí motivy z klukovské literatury, neméně je jeho tvorba poznamenána bývalou hranicí mezi Západem a Východem, kterou ještě důvěrně zažil. Buduje si ovšem mnoho dalších světů ve své fantazii a kupříkladu jeho uhranutí Tibetem vyvolává dojem, že v něm prožil kus života. To, že výtvarné řemeslo zvládá výtečně, je zcela samozřejmé. A že v Domažlicích vystavuje jako ´Muž z Itálie´rovněž není náhoda. Spíše ojedinělé mezi výtvarníky je i vnímání výstavního prostoru, kterého se zmocňuje zcela po svém.

Výstava Ondřeje Basjuka potrvá do 14. března 2014.

2013

SALON  2014

13 salon 2014 20131

Desátý SALON Galerie DORKA spojený s tradičním setkáním přátel naší galerie a výtvarného umění vůbec uzavírá tento výstavní rok. Připomíná práce letos u nás vystavujících autorů – Borise Jirků, Miroslava a Michala Malinových, všech šesti členů výtvarné skupiny CORPORA S, dále Zdeňka Tománka, Jiřího Harcuby a Ursuly Merker a Michala Singera. Zvlášť, bohužel s lítostí, chceme vzpomenout profesora Jiřího Harcubu, který 26.7.2013 zemřel. Jeho život se tak stal, jak by nejspíš řekl, „dokončenou písní“. Tu píseň budeme stále slyšet.

Přejeme všem příznivcům naší galerie v roce 2014 pevné zdraví s vědomím, že více netřeba. To ostatní, méně důležité, přijde samo, pokud budeme skutečně chtít.


MICHAL SINGER

13 singer 20131

Jméno Michal Singer bývá obvykle doprovázeno přívlastky jako výrazný, svérázný, stále překvapivý atp. , a všechno je to pravda. Mimořádný je také jeho široký zájem od malby a kresby po koláže a grafiku a jistě i hledání nových technik a postupů. Nezaměnitelným znakem jeho díla jsou výrazná barevnost, nadhled, nadsázka a vtip. Představit Michala Singera šířeji není v možnostech naší galerie, ale výběr dvacítky obrazů z poslední doby vypovídá o mnohém z řečeného.

Výstava potrvá do 13.12.2013.


JIŘÍ HARCUBA  A  URSULA MERKER

13 harcuba 20131

Představovat Jiřího Harcubu je téměř zbytečné a na této ploše vlastně i nemožné. Světově proslulý sklářský výtvarník, legenda pokud jde o rytí skla, skvělý medialér a také pedagog. Před dvěma lety nám přislíbil výstavu ke svému životnímu jubileu 85. let. Bohužel – po krátké nemoci letos v červenci zemřel. Výstavu jsme přesto připravili a představíme výběr jeho proslulých portrétů ve skle, dále vitrografie a kresby. O kvalitách německé sklářky Ursuly Merker nelze pochybovat už proto, že si ji profesor Harcuba k této výstavě pozval. Nebude to poprvé, společně vystavovali právě před deseti lety. Ursula Merker je pokud jde o rytí skla žačkou Jiřího Harcuby a rozhodně patří k svébytným a nadmíru zajímavým sklářským výtvarníkům, kteří dosáhli proslulosti nejen v Německu.

Výstava potrvá do 2. listopadu 2013.


ZDENĚK  TOMÁNEK

13 tomanek 20131

V pořadí třetí výstava sochaře a malíře Zdeňka Tománka v naší galerii (2004, 2007) představuje především kolekci pláten z posledních let a ovšemže i skvělých menších bronzových plastik. Autor nalezl a propracoval zcela novou polohu své malby. Plátna zaplněná drobnými postavami a ději, jakýmisi sochařskými nápady ve zkratce jež vznikají víceméně automatickou kresbou, jsou dokomponována a barevně ozvláštněna okamžitou inspirací. Výsledkem je obraz, který nabízí divákovi stále nová hledání i nalézání. Tománkovy plastiky jsou stejně nezaměnitelné svým výrazem, tématy a novými sochařskými nápady.

Výstava, kterou zahájí prof. dr. Vladimír Franz, potrvá do 14. září 2013.


CORPORA S

13 corporaS 20131

Galerie DORKA uspořádala v posledních letech individuální výstavy všem šesti členům výtvarné skupiny CORPORA S, některým i opakovaně. Z této situace vyplynulk jednoduchý závěr – totiž uspořádat i výstavu celé skupiny. Jednotliví autoři – Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl a Petr Štěpán – představí každý několik prací, vesměs kreseb. Bližší informace o autorech naleznete na těchto stránkách v sekci Autoři, resp, Výstavy.

Výstava potrvá do 26.7.2013.


MIROSLAV  A  MICHAL MALINOVI

malinovi 2013 10

Uherskohradiščtí Malinovi, otec a syn, ke Galerii DORKA patří už mnoho let. Měli jsme již příležitost vystavovat jedinečné Miroslavovy obrazy, jejichž základem je obvykle bravurní kresba, i jeho grafiky a objekty. Jen zdánlivě neznámý je příznivcům galerie jeho syn Michal. Zdánlivě proto, že poslední roky je autorem výtvarné podoby všech našich pozvánek, loga galerie i jejích webových stránek. Michal se začal původně věnovat hlavně designu, v poslední době ale vytváří mimořádné obrazy-objekty, pro které razí název sochoobrazy. Výstava potrvá do 15.6.2013.


BORIS  JIRKŮ

13 jirku 20131

Není třeba nějak zvlášť představovat skvělého kreslíře, ilustrátora a malíře Borise Jirků. V naší galerii vystavuje znovu po sedmi letech naplněných prací, jejíž některé výsledky si v našich prostorách můžete prohlédnout do 27. dubna. Obrazy z cest i dojmy a vjemy z našeho světa vůbec, plné barev a nezaměnitelných perspektiv a figurace se poskládaly do celku, který více než kdy jindy naplňuje naše motto: „Velké výstavy v malé galerii“. Úvodního slova se ujal Karel Žižkovský.


ALENA  DOSTÁLOVÁ

13 dostalova 20131

Dílo paní Aleny Dostálové – jedné z výrazných umělkyň druhé poloviny 20. století – je široké veřejnosti známo především v podobě karikatur a kreslených vtipů. Málo už je známo, že kromě výborné kreslířky byla i vynikající malířkou a v její pozůstalosti se nalézá rosáhlý soubor obrazů a kreseb. Své obrazy, grafiky, ilustrace vystavuje v Polsku, tehdejší Jugoslávii, Itálii a Spojených státech amerických. Paní Dostálové náleží i jedno prvenství. Stala se první malířkou ze zemí tzv. východního bloku, která úspěšně vystavovala v zemi „za velkou louží“.

Svět barev a linií Aleny Dostálové je široký a fascinující, a jen malý jeho výsek bude vystaven v naší galerii do 15.3.2013.

2012

SALON 2013

12 salon 2013 20121

Letošní, devátý SALON Galerie DORKA se konal v sobotu 15.12, jako již tradiční setkání přátel naší galerie a výtvarného umění vůbec. V předvánoční atmosféře jsme si instalací výběru prací připomněli výstavy roku 2012 – Alenu Anderlovou, Martu Kolářovou, Petra Štěpána, Václava Bláhu, Ivana Bukovského, Luďka Tichého, Michaela Rittsteina a Aleše Knotka.

V tomto roce se Galerie DORKA podílela i na realizaci čtyř výstav českého umělce Františka Januly (Písek, Klenová, Praha, Brno), který žije a tvoří v Paříži. Další významnou událostí jistě byla i částečná rekonstrukce prostor galerie, která tak získala nové výstavní možnosti. Věříme, že i příští rok bude stejně dobrý jako ten letošní, a totéž přejeme všem našim příznivcům.


ALEŠ  KNOTEK

12 knotek 20121

Potřetí vystavuje v Galerii DORKA maíř a sochař (dříve spíš sochař a malíř), absolvent AVU jakož i původním vzděláním architekt Aleš Knotek. Po rozsáhlém OPUS MAGNUM PICTUM, souboru čtyřiceti obrazů na roztodivných dřevěných deskách, se malíř vrátil k pro něj obvyklejšímu plátnu, na kterém vyjevuje své poetické vidění světa. Našel i novou polohu v doslova iluzivních zobrazeních, které potvrzují autorovo sochařsko-architektonické 3D vidění. Precizně provedená malba, zejména lazury, rovněž nejsou v naší době zdaleka samozřejmostí. Výstava, která potrvá do 8.12.2012, je k nahlédnutí rovněž v podobě panoramatu, vytvořeného přítelem naší galerie Memphisem62 na http://photosynth.net/view.aspx?cid=ae17acd8-9667-4dac-8c85-6463372fc803


MICHAEL  RITTSTEIN

12 rittstein 20121

Jeden z předních českých výtvarníků vystavuje v naší galerii již počtvrté. Opět představuje práce, které vytvořil o letošních prázdninách. Tři velké a patnáct menších obrazů reprezentují autorův typický projev. Některé jsou překvapivé svou tlumenější barevností – jimi si chtěl M. Rittstein dle vlastního vyjádření odpočinout od výrazných barev, které preferoval na obrazech pro londýnskou olympiádu. Návštěvníci se mohou těšit na jako vždy neotřelé náměty (a názvy), suverénní provedení, překvapivé kompozice. Vernisáž doprovodil svým vystoupením přední česky perkusista Pavel Plánka.

Výstava potrvá do 3. listopadu.


LUDĚK  TICHÝ

12 tichy 20121

Na dobu od 25.8. do 21.9. 2012 poskytla Galerie DORKA prostor pro výstavu především sochaře, ale také malíře a kreslíře Luďka Tichého. Číslovky v názvu výstavy vypovídají o věku autora a počtu jeho samostatných výstav. Výběr prací z rozsáhlého autorova díla a jejich instalaci provedli jeho syn Tomáš a snacha Helena.

Jakkoliv podstatná část díla Luďka Tichého je založena na sakrálních námětech, v galerie jsou vystaveny práce profánní, a to objekty v prostoru i objekty závěsné. U všech bezezbytku překvapí moderní pojetí a mladistvý výraz.


IVAN  BUKOVSKÝ

12 bukovski 20121

Od 7.7. do 18.8. t.r. představuje v Galerii DORKA své práce Ivan Bukovský. Kolekce osmi obrazů, šesti kreseb a tří litografií dokládá již dlouho proslulou vyzrálost díla autora, žáka prof. J. Smetany (AVU). Typický, navýsost originální Bukovského projev – malba evokující barokní mistry, archetypální náměty přenesené do současnosti, nezaměnitelná figurace či příznačná ponurost mytologických dějů berou původ v ne zcela běžných životních prožitcích autora.

Ivan Bukovský má pevné místo vedle svých vrstevníků, především členů skupiny 12/15-Pozdě, ale přece. Patří k těm, jejichž význam v současné české malbě již jen poroste.


VÁCLAV  BLÁHA

12 blaha 20121

Uspořádat první výstavu v nově rekonstruovaných prostorech Galerie DORKA připadlo na Václava Bláhu, který se do naší galerie vrátil po pěti letech. Představuje zde především své maloformátové práce z posledních tří let. Vystaveny jsou čtyři desítky obrazů, jež nesou společný název – Příběhy, resp. Křehké příběhy. Výstavu uvedl kunsthistorik Josef Haas, který zmínil prvky typické pro Bláhův vývtarný projev – figuraci, robustnost malby, použití netradičních materiálů.

O svém „souputnictví s Václavem Bláhou promluvil Ivan Bukovský, jehož výstavu chystáme na léto letošního roku. Výstava Václava Bláhy potrvá do 30.6.2012.


PETR  ŠTĚPÁN

12 stepan 20121

Pozvání vystavit výběr ze svých prací v galerii DORKA přijal Petr Štěpán, žák profesora Ladislava Čepeláka, člen skupiny CORPORA S a letošní držitel ceny Vladimira Boudníka v kategorii „malé formáty“. List s názvem „Malá kantáta „ je v galerii vystaven spolu s dalším dvaceti pracemi, které zahrnují rovněž tři kresby na motiv hudby.

U příležitosti vernisáže provedli pánové Petr Štěpán (varhany) a Jiří Mikeska (zpěv) árii o třech větách objasňující technickou stránku tvorby grafického listu – leptu, resp. měkkého krytu. Toto hudební dílo Petra Štěpána mělo takto v Domažlicích světovou premiéru.


ALENA ANDERLOVÁ  A  MARTA KOLÁŘOVÁ

12 anderlova 20121

První výstava v roce 2012 náleží dvěma absolventkám AVU (ateliéry A. Střížka a M. Rittsteina), Aleně Anderlové a Martě Kolářové. Každá z autorek představuje pro ně typické práce – v případě Aleny Anderlové se jedná o malby olejem na plátně, Marta Kolářová uvádí své kombinové techniky na nejrůznějších materiálech (sololit, karton, plech, igelit) a několik prací grafických.

Z vystavených děl je zřejmé zaujetí malbou, podtržené skutečností, že obě malířky jsou své věci zcela oddány až k odvaze věnovat se pouze výtvarnému umění, bez berličky druhého „řádného“ zaměstnání.

Výstava potrvá do 24.3.2012.

2011

SALON 2012

11 salon 2012 20111

Již obvyklá retrospktiva výstavního roku pod názvem SALON, tentokrát s přídomkem 2012, se konala v galerii DORKA 10. prosince. Pozvání přijalo přes čtyřicet přátel galerie – výtvarníků a pravidelných návštěvníků. Přátelské setkání se tentokrát protáhlo do ranních hodin v báječné atmosféře starých i nově navázaných přítelství.

Přehled výstav uplynulého roku na tomto místě nečiníme, lze si je všechny připomenout na našich stránkách, které v novém roce získají novou, snad stejně příjemnou a „uživatelsky“ přátelskou podobu.

V roce 2012 přejeme vše dobré.


IVANA HEJDUKOVÁ  A  PAVEL HOMOLKA

11 hejdukova 20111

Od 29.10. vystavují v Galerii DORKA dva autoři – Ivana Hejduková a Pavel Homolka. Ivana Hejduková, absolventka SUPŠ a AVU (u prof. A. Paderlíka) představuje své akvarely, jejichž drobnopis provedený s nekonečnou trpělivostí ve výsledku poskytuje pohled na plochy plné tajemství a – jak říká autorka – tušení. Pavel Homolka, absolvent mmj. VŠUP (u prof. Soukupa) vystavuje objekty, vytvořené nikoliv ojedinělou, ale naprosto jedinečnou technikou kombinace taveného skla a porobetonových tvárnic. Jeho práce jsou součástí světových sbírek a nemají prakticky žádné srovnání s dílem jiného umělce.

Výstava potrvá do 3.12.2011.


JIŘÍ MIKESKA

11 mikeska 20111

Abslovent Akadamie výtvarných umění (1978-1984, ateliér prof. Jana Smetany) Jiří Mikeska vystavuje v Galerii DORKA do 22. října své práce z let 2010-2011. Výstavě dominují dvě rozměrné malby, doplněné dvěma desítkami menšíchi formátů, s typickým Mikeskovým malířským projevem. Je jím krajina v makro-mikro detailu, přesněji výřezy krajiny plné barev a pohybu. Vystavené akrylové malby na plátně dokládají oprávněnost charakteristiky Jiřího Mikesky jako malíře velkorysého gesta. Kromě malby se Jiří Mikeska věnuje grafické tvorbě a realizacím v architektuře.


PAVEL ŠLEGL

11 slegl 20111

Akademický malíř Pavel Šlegl, člen skupiny CORPORA S vystavuje v Galerii DORKA poprvé. Domažlický rodák, absolvent AVU (1984) pokračuje v rodinné tradici. Jeho otec František Šlegl proslul jako krajinář a zejména tvůrce zcela původní výtvarné techniky – aradekoru. Pavel Šlegl se věnuje především kresbě, malbě a sochařině. V naší galerii představuje své kresby a enkaustiky s tématy povýtce religiózními, jak patrno i z názvu výstavy. Z hutných maleb, provedených starobylou technikou, téměř prosakuje krev. Jsou tak zajímavým protikladem zdánlivě odlehčených kreseb. Výstava Pavla Šlegla potrvá do 5.září t.r.


MIROSLAV  POŠVIC

11 posvic 20111

Po pěti letech se do Galerie DORKA vrátil svou výstavou grafik, malíř a sochař Miroslav Pošvic. Tentokrát je výstava zcela věnována jeho dílu malířskému. Na plátnech autor zobrazuje olejovými a akrylovými barvami svůj svět, který přes většinou jemně odtónované barvy a subtilní provedení po bližším prozkoumání zdaleka nepostrádá napětí a dramata. Dvě desítky prací vypovídají mnohé o malířově vnímání světa s jeho protiklady. O tom, že jeho pocity mají obecnější platnost vypovídají nejen desítky výstav, ale i četní sběratelé doma a především v zahraničí, jakož i zastoupení v institucionálncíh sbírkách, včetně Národní galerie. Výstava potrvá do 30. července.


VLADIMIR KLEIN

11 klein 20111

Druhou výstavou v letošním roce se Galerie DORKA po delší době vrátila ke sklu, zato ale osobností nad jiné významou a výraznou. Od 9. dubna do 28. května mohou návštěvnící shlédnout skleněné objekty Vladimira Kleina, a to od drobných prací významu spíše designového až po pro autora typické plastiky včetně těch, na kterých uplatňuje mimořádnou techniku osekávání skla. Vladimir Klein patři jistě ke sklářské špičce. Původně absolvent školy v Kamenickém Šenově (později její dlouholetý ředitel) a UMPRUM (u prof. Libenského) má řadu sběratelů v ČR a především v zahraničí, zejména v USA a Japonsku, kde čtyři roky pedagogicky působil. Pro výčet výstav, které uspořádal, jakož ani pro nástin jeho zastoupení v nejvýznamnějších sbírkách zde nemáme dostatek prostoru.


NÝVLT NO

11 nyvlt 20111

Výstavní rok 2011 zahájila Galerie DORKA tradičně výstavou mladých umělců, tentokrát studentů ateliéru Malba I, prof. Jiřího Sopka, AVU. Po záhadným názvem „Nývlt no“ představují své práce Zuzana Kieferová, Petra Polívková, Broňa Orlická, Martina Smutná, Monika Žáková, Jakub Havránek, Filip Horyna, Petr Gruber, Václav Misař, Jan Poupě, Josef Rossí, Jakub Sýkora a Jakub Tomáš. Soudě podle vystavených prací stojí tato jména za zapamatování. Příznivce Galerie DORKA potěšilo, že několik vystavených prací je tématicky galerii – jejímu interiéru, věnováno. Výstava potrvá do 2. dubna 2011.

2010

SALON 2011

salon2011 2010 2

Jako ohlédnutí za již téměř uplynulým výstavním rokem a jako předzvěst roku 2011 představuje Galerie DORKA výběr z prací autorů, kteří se tohoto dění účastní. Již tradiční SALON 2011 pro osobně zvané přátele naší galerie byl otevřen v sobotu 11.12. a potrvá do 15.2.2011. Naše poděkování patří nejen spolupracujícím výtvarníkům, ale i všem, kteří nás podporují a motivují svým zájmem o výtvarné dění. Přes nepřízeň počasí nás svou návštěvou potěšily více než tři desítky z nich. Nedostatek prostoru nedovoluje zmínit jména všech autorů, považujeme ale za nutné uvést alespoň Michala Šarše a jeho sochu ABNUENTIBUS TACERE –UMLĆOVANÝM, která byla instalována v parku vedle galerie. PF 2011.


NINA HEDWIC a MARTIN MAINER

Poslední výstava letošního roku v Galerii DORKA představuje obrazy dvojice Nina Hedwic a Martin Mainer, kteří tvoří samozřejmě samostatně, některé práce jsou ale signovány oběma autory. Vystaveno je ke stovce obrazů malých formátů a několik drobných objektů. Malíře Martina Mainera netřeba zvlášť představovat. Zajímavý je ovšem příklon k malbě původně architektky Niny Hedwic. Jedná se o předně o skupinu portétů domorodců z exotických zemí, doplněnou krajinami z téhož prostředí. Společné mají dobře zvládnutou malířskou techniku a překvapivou barevnost.

Tato výstava potrvá do 28.11. 2010.

Hedwic Mainer 20101

PETER NIŽŇANSKÝ

Niznansky 20101

Peter Nižňanský, absolvent AVU (prof. Jiří Bradáček) je sochařem klasického ražení, který vědomě přiznává zakotvení v domácí tradici a vědomě se nezabývá nejnovějšími sochařskými výboji a aktuálností za každou cenu. Pracuje s kamenem, se dřevem, pro monumentální práce používá osinkocement. Působí i jako restaurátor a medailér. Podstanou součástí jeho práce jsou komorní plastiky z bronzu a cínu, kde prokazuje dokonalost modelace zejména v pohybových kompozicích. Ne zcela obvyklé je i to, že své práce vypracovává až po odlití a konečnou řemeslnou úpravu.

Výstava Petera Nižňanského, zahájená vernisáži 18. září, představuje právě tyto plastiky, a potrvá do 18.10.2010.


YANNICK CONNAN

yannick connan 20101

Yannick Connan po absolutoriu CAP de sculpteur ornamentaliste (1991) v praxi prokázal četnými realizacemi svůj mimořádný výtvarný talent. Je bytostným sochařem. Jeho práce v kameni či kovu nesou, jakoby navzdor těmto materiálům, zvláštní poetický náboj. Překvapivým výtvarným pohledem stejně jako zpracováním objevuje nové pohledy na notoricky známé tvary a nachází nečekané souvislosti. V poslední době své tvarosloví převedl zdařile do skleněných plastik, které jsou v naší galerii vystaveny vůbec poprvé.

Yannick Connan je členem sdružení bretaňských sochařů, žije a pracuje v Bretani v Broceliandském lese. Jeho výstava potrvá do 10. září 2010.


DUŠAN ČERNÝ

cerny 20101

Dušan Černý, malíř a grafik, je dalším členemskupiny Corpora S, který vystavuje v Galerii DORKA. Versnisáží v sobotu 12.6. tak byla zahájena výstava (v pořadí galerie již padesátá), kde autor pod názvem „Stébla, křoví a sníh“ představuje své práce s tématem přírody a krajiny v pro něj typickém vidění s nezaměnitelnou barevností. Jedná se o čtyři desítky obrazů ( olejové tempery a olej) a technicky unikátně pojaté grafiky – kombinaci linorytu a suché jehly.

Výstava Dušana Černého potrvá do 31.7.2010.


MICHAL  MACHAT

machat 20101

Malíř, grafik, sklář a sochař Michal Machat vystavuje v galerii DORKA od 10.dubna práce z několika oborů své rozsáhlé tvůrčí činnosti. Jádrem výstavy jsou jeho velkoformátové počítačové grafiky – ilustrace ke knize Jeník z Bratřic, doplněné volnými kresbami a v prostoru pak skleněnými artefakty, které vytvořil společně s Ivanou Šrámkovou. Výstava tak dokládá ty skutečnosti, pro které jsou Machatovi práce nezaměnitelné – bohatá paleta, čisté barvy, syntéza kubistických a organických tvarů, mistrovská kresba, přesnost formy a modelace.

Výstava Michala Machata potrvá do 5. června 2010.


LUKÁŠ KARBUS  A  ROSTISLAV MATERKA

Karbus Materka 20101

První výstavu v roce 2010 věnovala galerie DORKA mladým výtvarníkům – malíři Lukáši Karbusovi a skláři Rostislavu Materkovi. Lukáš Karbus absolvoval FaVU VUT Brno pod vedením prof. ak. mal.Martina Mainera, Rostislav Materka VOŠ sklářskou v Novém Boru. Oba autoři se jistě počítají mezi začínající, v jejich případě ovšem přinejmenším pokročilé a určitě velmi nadějné výtvarníky. V galerii je nyní k vidění po ca dvaceti prací každého z nich, Karbusovy akvarely a Materkovy skleněné objekty. Výstava potrvá do 3. dubna t.r.

2009

SALON 2010

09 salon 2010 20091

Vernisáží SALONU 2010 byla ukončena výstavní sezona roku 2009. Do poloviny února, kdy zahájíme první letošní výstavu, si tak budou moci návštěvníci prohlídnout výběr prací autorů, kteří v naší galerii v roce 2009, konkrétně Stanislava Honzíka a Lucie Kotlánové, Michala Šarše, Františka Januly, Michaela Rittsteina a Václava Fialy. Expozice je doplněna i pracemi dalších autorů, kteří s námi spolupracují. Příznivcům naší galerie přejeme v roce 2010 pevné zdraví se zvláštním důrazem na nervy.


VÁCLAV FIALA

09 fiala 20091

Známý český sochař, s četnými úspěchy na mezinárodní scéně, jako klatovský patriot přijal naše pozvání a spolu s kurátorem ak. mal. Stanislavem Honzíkem připravil pro Galerii DORKA její v pořadí 46. výstavu. Vystavené práce, vesměs z kamene, jsou pro autorovu tvorbu typické. Čirý minimalismus zkoumající prostor, překvapivá řešení, precizní provedení. Skulptury doplňují kresby a neopomenutelný význam V. Fialy je ve zkratce zdokumentován fotografiemi, které vypovídají o některých jeho realizacích doma i v zahraničí.

Výstava potrvá do 10.12.2009.


MICHAEL RITTSTEIN

09 mRittstein 20091

Jeden z předních českých výtvarníků vystavuje v naší galerii již potřetí. Tentokrát představuje na tři desítky prací, vytvořených vesměs v letošním roce. Jedná se, až na tři výjimky, o práce malých, pro autora méně obvyklých formátů. Typický expresivní projev, překvapivé kompozice a barevnost potvrzují postavení autora na naší výtvarné scéně. Obrazy zaujmou jistě i tématicky a pobaví i svými názvy, kupř. „Erekce mocných“, „Neurčitý pocit jakoby krize“, „Upytlačená dojnice“. Výstava pod názvem „Rvačka“ potrvá do 6. listopadu.

Vernisáž dne 19.9.2009 se shodou okolností téměř kryje s jistým autorovým jubileem, ke kterému mu blahopřejeme i touto cestou.


FRANTIŠEK JANULA

09 fJanula 20091

Galerie DORKA uspořádala pod společným názvem STARÉ/NOVÉ PRÁCE dvě výstavy, přičemž první z nich v Domažlicích představuje nejstarší dostupná díla a v pražské Galerii DIAMANT, ve spolupráci se S.V.U Mánes výběr prací z posledních ca 10 let. V Paříži již přes čtyřicet let žijící malíř dosáhl nejen ve Francii pozoruhodného úspěchu, dokladovaného více než stovkou samostatných výstav v prestižních galeriích a zastoupením ve významných institucionálních a soukromých sbírkách.

Obě vernisáže, domažlická i pražská, signalizují rostoucí zájem o dílo autora, kterého v ČR zastupuje výhradně naše galerie. Výstava v Domažlicích potrvá do 12. září 2009, v Praze do 30.8.2009.


MICHAL ŠARŠE

09 sarse 20091

Výstavu Michala Šarše v Galerii DORKA zahájil v sobotu 26.7.09 sochař Václav Fiala. Na druhé výstavě tohoto autora v naší galerii je soustředěno na čtyřicet prací. Výstavnímu prostoru dominuje osm plastik, obklopených kombinovanými technikami na dřevě a na papíru. Existeniciální témata jsou zpracována bravurně po stránce výtvarné i technické. Instalace výstavy umocňuje dojem diváka, který se stává součástí mnoha dění, jež se kolem něj odehrávají. Zkoumání detailů ani celku neuklidňuje, naopak. Autor dosáhl zamýšleného účinku. Výstava potrvá do 25.7.2009.


STANISLAV HONZÍK  A  LUCIE KOTLÁNOVÁ

09 honzik kotlanova 20091

U příležitosti páteho výročí působení Galerie DORKA byla 9. května zahájena výstava Stanislava Honzíka, kurátora galerie, a jeho životní partnerky Lucie Kotlánové. Ak. mal. Stanislav Honzík představuje průřez svou tvorbou od konce osmdesátých let do současnosti, s důrazem na jeho proslulé vitráže, ale zastoupeny jsou i monumentální plastiky. Kontrast k této expozici vytvážejí delikátně působivé textilní šperky Lucie Kotlánové. Výstava potrvá do 20. června.


FRANTIŠEK ŠLEGL

09 slegl 20091

Galerie Dorka představuje malířské dílo Františka Šlegla, umělce, který je veřejnosti znám spíše jako tvůrce aradecorů, netkaných textilií a vynálezce techniky, kterou svými díly prezentoval na mnoha výstavách doma i zahraničí. Ve zmíněné technice se však vždy projevoval jako malíř a snad i proto je dobré seznámit se také s jeho obrazy. Jádro expozice tvoří díla z šedesátých let, zastoupena jsou však i plátna z období těsně po roce 1950, kdy absolvoval na AVU krajinářskou školu u Prof. Otakara Nejedlého. Je zde i několik olejů vzniklých po roce 1970, kdy už se naplno věnoval tvorbě tapisérií v Kdyňských strojírnách. Obrazy z Chodska, Šumavy, Jeseníků mají vždy za základ reálné krajinné motivy, které však autor povyšuje na díla jasných kompozic a transponované barevnosti. Hledá v nich tvary, barevné škály a vztahy spíše obsahů než věcí. Jeho motivy věží, kostelů, topolů, smrků, horských masívů nám udávají jistý směr a odkazují k zapomenutým výšinám pokory. V často malované vodní ploše možná někdo uzří i cosi, co nás bude vždy nekonečně přesahovat.

Výstava je věnována třicátému výročí autorova úmrtí. Potrvá do 3. dubna 2009.

2008

SALON 2009

08 salon 2009 20081

Od 6.prosince 2008 do konce poloviny února 2009 jsou prostory Galerie DORKA jako každý rok vyhrazeny Salonu výtvarného umění, na kterém představujeme výběr prací autorů, kteří v naší galerii vystavovali především v roce letošním, ale i letech předchozích. Návštěvníci si tak opět mohou připomenout grafiky, malby, skleněné objekty, šperky, bronzy atd. skvělých výtvarníků, Františka Januly, Mikoláše Axmanna, Stanislava Honzíka, Michaela Rittsteina, Aleše Knotka, Miroslava Pošvice, Miroslava Maliny, Borise Jirků, Vincenta Brodina, Zdeňka Lhotáka, Zdeňka Tománka, Blanky Šperkové a mnoha dalších, kterým i touto cestou děkujeme za přízeň, kterou věnují naší galerii.


ALEŠ KNOTEK

08 knotek 20081

Od 25.10. do 28.11. vystavuje v Galerii DORKA Aleš Knotek, malíř a grafik, který vytvořil pozoruhodný a na této výstavě v celku představený soubor čtyřiceti obrazů. K jeho charkateristice použijeme slova samotného autora:
„Myšlenka namalování tohoto cyklu obrazů byla zamýšlena po mnoho let, teprve však počátkem roku 2004 začala vznikat kolekce čtyřiceti deskových maleb na téma pozoruhodných fragmentů z dějin myšlení, čili OPVS MAGNVM PICTVM (Velké dílo v obrazech), alchymistické označení procesu proměny člověka, zahrnující spojení rozmanitých protikladů…
Autor se zde zabývá – po vzoru mystiků, hermetiků a středověkých alchymistů – základními předurčenostmi, probleskujícími z historie, speciálně jejich obrazovými metaforami, jakožto nostalgií současnosti po starobylém drahokamu…

Sjednocujícím tmelem celého díla je po formální stránce shodný podkladový materiál – velmi staré (až dvousetleté) dřevěné desky pojednané specifickými reliéfy v podkladových vrstvách, s vepsanými názvy v řečtině a latině do malovaných rámů a shodný kompoziční princip – po stránce koncepční pak již zmíněné propojování protikladů a především účinná sdělnost.“


JIŘÍ VOVES

08 voves 20081

Na sobotu 20. září přípravila Galerie DORKA výstavu malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Vovse. Tento výtvarník, který působí v Praze, proslul cykly obrazů, které se věnují fenoménu paměti… „hledání paměti lidí, věcí a přírody je pojítkem jeho umělecké tvroby po více než třicet let…“ Naše výstava představuje část prací z cyklů Paměť zpráv, Paměť partitur a Paměť havranů. Jedná se o kombinované techniky na plátně či sololitu, jejichž zdánlivá jednoduchost vyvolává převapivý výtvarný účinek. Výstavu v Galerii DORKA zahájil Jiří Šetlík.

Práce Jiřího Vovse budou v galerii vystaveny do 24. října 2008.


VINCENT BRODIN

08 v brodin 20081

V sobotu 2. srpna byla vernisáží zahájena výstava francouzského sochaře Vincenta Brodina. Tento výtvarník, byť ne školením a původní profesí, se orientuje především na objekty instalované v přírodním prostředí a z přírodních materiálů. Minimem prostředků dosahuje překvapivých účinků, jak dokládá ve svém portfoliu realizacemi konkrétního určení, tak i kreacemi, které vytvořil na četných sympoziích.

Prostory naší galerie umožnily vystavit vesměs pouze komorní práce, které jistě zaujmou promyšlenými a k dokonalosti dovedenými tvary, použítím a kombinací nejrůznějších materiálů a precizností zpracování. Dostalo se ale i na instalaci objektů mimo prostor galerie, takže výstava právem nese název „Venku-uvnitř“.

Výstava Vincenta Brodina potrvá do 5. září t.r.


DITTA JIŘIČKOVÁ

08 ditta 20081

Od soboty 7.6.2008 jsou v Galerii DORKA instalovány práce Ditty Jiřičkové, absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Výstava představuje 16 velkoformátových tužkových kreseb a ke třem desítkám fotografií z cyklu, který vyjímečným způsobem zachycuje autorčin vlastní domov. Kresby pak jsou volnou odezvou fotografií a dokladem skvělého výtvarného cítění a a práce se světlem vůbec. V současné době autorka působí jako pedagog na Ústavu umění a designu v Plzni.

Výstava Ditty Jiřičkové potrvá do 26. července 2008.


MIKOLÁŠ AXMANN

08 m axmann 20081

Druhá výstava Mikoláše Axmanna v naší galerii nese název BAREVNÍK a v sobotu 12. dubna ji zahájil Honzík Tauer za doprovodu věhlasného dudáka Antonína Konrádyho a jeho syna Vlastimila. Tentokrát autor představuje jinou polohu své tvorby, totiž barevné kamenotisky, kterých pro výstavu připravil téměř pět desítek, z toho tři velkoformátové, tištěné na látce. Celkový dojem z výstavy i díky dobře promyšlené instalaci plně koresponduje s jejím názvem. Barevný efekt nečekaně umocnili i zmínění chodští muzikanti svými kroji.

Každá z prací Mikoláše Axmanna je mimořádná i tím, že je vyhotovena v maximálně třech exemplářích. Výstava potrvá do 31. května 2008.


TOMÁŠ NĚMEC & MARTIN SALAJKA

08 nemec salajka 20081

Výstavní rok 2008 zahájila Galerie DORKA vernisáží výstavy žáků AVU – ateliéru Michaela Rittsteina. Práce obou autorů dokládají, že malba jako výtvarný obor není zdaleka na okraji zájmu nastupující výtvarné generace. Martin Salajka, který bude letos absolvovat, a zdánlivě překvapivě i Tomáš Němec, student teprve 3.ročníku, nepochybně po stránce technické nemají s plátnem a barvami žádný problém, a jeden jako druhý jsou velkým příslibem do budoucna.

Pětačtyřicet prací Tomáše Němce a Martina Salajky bude v naší galerii insatlováno do 4.4.2008.

2007

SALON 2008

06 salon2007 20061

Potřetí otevřela Galerie DORKA výstavu Salon, tentokrát s cifrou 2008. Setkání přátel galerie mezi artefakty z výstav právě uplynulého roku bylo jako vždy příjemné a plné pohody, jakož i plánů pro rok 2008.

V příštím roce Galerie DORKA završí čtvrtý rok své existence, a zdaří-li se vše podle předpokladů, připraví výstavy takových autorů, jakými jsou Mikoláš Axmann, Jiří Voves, Vincent Brodin, Václav Fiala, Martin Salajka, Tomáš Němec, a snad i dalších. Zcela jistě se budeme orientovat na práce Františka Januly, který je ve výtvarném světě zjevem zcela mimořádným. PF 2008.


ZDENĚK TOMÁNEK

07 tomanek 20071

Autor je znám okruhu příznivců naší galerie již z výstavy, kterou jsme uspořádali v roce 2004. Letos představuje především své nové kresby/malby a jako bytostný sochař na dvě desítky bronzových plastik. Práce Zdeňka Tománka jsou ve všem všudy mimořádné a jejich skutečná hodnota bude doceněna snad dříve, možná později, v každém případě zcela nepochybně. Galerie DORKA má tu čest považovat Zdeňka Tománka za svého kmenového autora. V současné době Zdeněk Tománek pracuje v Uherském Hradišti na realizaci monumentálního památníku třetímu odboji. Výstava v naší galerii potrvá do 7.12.2007.


FRANTIŠEK JANULA V LYSÉ NAD LABEM

07 janula

Galerie DORKA, která zastupuje Františka Janulu v České republice, uspořádala k životnímu jubileu autora, žijícího od roku 1967 v Paříži, výstavu v jeho rodišti – Lysé nad Labem. Na vernisáži dne 13.10. 2007 pronesl úvodní slovo Arnošt Goldflam. U příležitosti výstavy jsme vydali díky velkorysému přístupu společnosti STAVOKOMPLET katalog, který představuje výběr z prací autora od roku 1974 do současnosti. I touto cestou děkujeme Státnímu archivu v Nymburce za možnost uspořádat výstavu výtvarníkovi, který se jako jeden z mála Čechů prosadil ve Francii a západní Evropě vůbec, a který dle mínění odborníků kontinuálně navazuje na dílo takových osobností, jakými byli František Kupka a Josef Šíma.


MIROSLAV MALINA

07 malina 20071

V sobotu 29. září 2007 byla zahájena – va Galerii DORKA již druhá -výstava obrazů ak. mal. Miroslava Maliny. Na výstavě autor představuje na čtyřicet svých nových prací, z toho dvacet obrazů vesměs z cyklu Lovci a oběti. Výtvarný projev Miroslava Maliny, opřený o precizní kresebný základ, je našemu publiku znám i z těchto našich stránek (sekce OBRAZY). Na výstavě byla představena i výpravná monografie s názvem Tulák po hvězdách. Výstava je provázena rovněž několika ukázkami designérských prací studia FRANCISDRAKE, kde působí mladí výtvarníci Michal Polák a Michal Malina.


PAVEL ROUČKA

07 roucka 20071

Vernisáží byla v sobotu 18.8.2007 zahájena výstava Pavla Roučky, na které autor představuje přes dvacet prací na plátně a několik zajímavých koláží. Jedná se o práce z posledních dvou tří let, některé byly dokončeny bezprostředně před instalací výstavy. O výtvarném projevu Pavla Roučky se zmiňujeme v autorské sekci našich stránek. Na tomto místě se chceme podělit o radost z příjemné vernisáže, které se kromě Václava Bláhy a Michaela Rittsteina, jakož i dalšího autora, který v naší galerii vystavoval – Horsta, účastnili i sochaři z Bretagne – Vincent Brodin a Yannick Connan, jejichž výstavu připravujeme na příští rok.

Výstava Pavla Roučky potrvá do 27.9.2007.


BLANKA ŠPERKOVÁ

07 sperkova 20071

V sobotu 7.7.2007 se uskutečnila vernisáž výstavy Blanky Šperkové – ŠPERKY a OBJEKTY. Všestranná výtvarnice – filmová i textilní, šperkařka, sochařka, grafička a ilustrátorka představuje svoji nejnovější tvorbu – až k neuvěření nápadité šperky a výtvarně mimořádně zajímavé ručně pletené drátěné objekty. Ke stovce šperků a na tři desítky objektů budou v galerii vystaveny do 16.8.2007.


VÁCLAV BLÁHA

07 blaha 20071

V sobotu 2. června zahájil Michael Rittstein v Galerii DORKA výstavu Václava Bláhy. Zhruba tři desítky vystavených prací jsou prezentovány pod názvem “..od každýho něco” a návštěvník se zde setká s výběrem děl, provedených různými technikami, která spojuje nezaměnitelný rukopis autora jakož i to, že se jedná vesměs o práce z posledních dvou let.

Představené malby, kresby a kombinované techniky naleznete v sekci “Obrazy” na těchto stránkách. Výstava potrvá do 5.7.2007.


FRANTIŠEK STEKER

07 steker 20071

„Výhradním vyjadřovacím prostředkem Františka Stekera (1949) je kresba. Prostřednictvím elementárních kresebných prvků vyjadřuje svůj postoj ke světu a k životu, konfrontuje obecné zákonitosti se svobodným tvůrčím projevem. Tím je už první dotek, sám počátek kresby, volba jeho místa v prázdné ploše nebo v prázdném prostoru, volba začátku a konce procesu.“ Touto citací z textu Zdenky Čepelákové lze nejvýstižněji uvést práce Františka Stekera, prezentované na výstavě, která potrvá do 24.5.2007.


HORST

07 Horst 20071

Galerie DORKA je od svého založení v kontaktu s některými v blízkém sousedním Bavorsku žijícími výtvarníky. Jedním z nich je Gerd Schmatz, působící pod jménem HORST. Autodidakt HORST se vypracoval ve všestranného umělce. Jeho vesměs abstraktní práce, vytvářené kombinovanými technikami, reflektují současný „podivný“ svět.

Těžiště Horstových prací je v kolážích, kde používá nejrůznější materiály, rovněž zajímavě experimentuje s kovem. Realizuje se i v oblasti designu a instalací. Výběr jeho prací – obrazů, koláží a plastik -bude v galerii vystaven do 12.dubna t.r.


PAVEL KNAPEK 

07 knapek 20071

Letošní sezonu zahájila Galerie DORKA výstavou výtvarníka a pedagoga Pavla Knapka. Instalovat na tři desítky porcelánových reliéfů, působících ve své plasticitě téměř výhradně jemnou hrou světla a stínu bylo v našich podmínkách náročné, celkový výsledek je ale velmi působivý.

Až na hranici možností materiálu se autor dostal v pracích, kde jsou exaktní linie geometrických těles postaveny do kontrastu s iluzí volně mačkaného papíru. Obecně vžitá představa při vyslovení pojmu PORCELÁN, jak byla výstava nazvána, zde bere za své.

2006

SALON 2007

06 salon2007 20061 1

Galerie DORKA otevřela v příjemné atmosféře Salon 2007, který rekapituluje výstavy končícího roku a je předzvěstí výstavního programu pro rok 2007. Věříme, že naše přátele potěší výstavy Václava Bláhy, Pavla Roučky, Blanky Šperkové, Miroslava Maliny a dalších výtvarníků. Předjednány jsou i výstavy autorů ze zahraničí, kupř. Vincent Brodin (Francie), Gerd Schmatz (SRN), Dan Senn (USA) projevili o naši galerii zájem, jakož i my o jejich práce.

Podstatné nadále spatřujeme v tom, že galerii provozujeme pro radost nás a našich blízkých. Všem přejeme klidný a příjemný rok 2007.


MIROSLAV POŠVIC

06 posvic 20061

V sobotu 11.11. byla verrnisáží zahájena dvaadvacátá výstava, tentokrát malíře a grafika Miroslava Pošvice. Soubor více než dvou desítek grafických listů nese název Malé příběhy. Miroslav Pošvic se v nich projevuje jako excelentní grafik jak pokud jde o technické zpracování, tak samozřejmě o výtvarnou stránku samotnou. Jemná barevnost, poetická abstrakce, vizuální sdělnost, smysl pro celkové řešení i detail jsou pro autora stále typické, jak dokládá i tato výstava, která potrvá do 8.prosince.


MICHAEL RITTSTEIN

06 rittstein 20061

Galerie DORKA má to potěšení pozvat publikum na již druhou výstavu Michaela Rittsteina, kde budou opět představeny jeho téměř poslední práce, vytvořené v letním venkovském ateliéru o letošních prázdninách. Výstava po názvem „Kojící opice“ zahrnuje na dvě desítky maleb na plátně a v menší části svou tématikou navazuje na předchozí výstavu (některé z těchto „relaxačních“ obrazů naleznete v sekci OBRAZY).

Vernisáž se uskuteční 23. září v 16.00 hod. za účasti autora a překvapivého hudebního doprovodu.
Výstava Michaela Rittsteina potrvá do 1. listopadu 2006, aniž vylučujeme, že bude prodloužena.


RADAN WAGNER

06 Wagner 20061

V sobotu 12.8. zahajuje vernisáží v galerii Dorka svou výstavu Radan Wagner, člen výtvarné skupiny Tunel. Název výstavy – Mezi světy – vystihuje celkovou atmosféru instalace i jednotlivých prací. Symbolistický, postmoderním akcentem ozvláštněný projev Radana Wagnera charakterizuje další člen skupiny jako spíše rozhodný než nerozhodný, spíše uměřený než groteskní, spíše hladký než drsný, spíše uspořádaný než chaotický a spíše krotký než divoký. Na tři desítky prací autora tato slova potvrzují.

U příležitosti vernisáže výstavy proběhnou v Domažlicích Chodské slavnosti.


FRANTIŠEK JANULA

06 janula 20061

V sobotu 24.6. v 16.00 měli přátelé vývarného umění možnost seznámit se osobně s panem Františkem Janulou, českým malířem, který od roku 1968 tvoří ve Francii. Jeho práce jsou natolik osobité a mimořádné, že vynikají a jsou vysoce ceněny i publikem v Paříži, kde působí desítky tisíc výtvarníků. Při sobotní vernisáži galerie DORKA představil František Janula své starší i nové obrazy. Výstava potrvá do 10. srpna 2006.


ZDENĚK  A  ANDREA LHOTÁKOVI – MALOSTRANSKÉ DETAILY

06 lhotak 20061

Druhá výstava fotografa Zdeňka Lhotáka, tentokrát rozšířená o práce Andrey Lhotákové, byla v Galerie DORKA zahájena v sobotu 20. května v 16.00 hod. Poklidný název výstavy – Malostranské detaily – ocenili ti návštěvníci galerie, kteří se nebrání drobným překvapením a zejména pak ti, kteří znají nezaměnitelný autorův pohled na svět.

Zajímavé je i určité porovnání prací autorů dvou generací z jedné rodiny. Galerie DORKA zve příznivce výtvarného umění do svých prostor na výstavu, která je již poosmnácté příležitostí setkat se s navýsost současným výtvarným projevem.
Výstava Zdeňka Lhotáka a Andrey Lhotákové potrvá do 22. června 2006.


BORIS JIRKŮ – RADOST Z BARVY

06 jirku 20061

V sobotu 8.dubna 2006 byla vernisáží za účasti autora zahájena výstava Radost z barvy Borise Jirků. Do vcelku komorního prostoru galerie se podařilo důstojně a působivě nainstalovat na dvě destíky obrazů z období posledních ca 7 let, jakož i stejný počet skic, které svou barevností určily ráz i název výstavy.
Připojené fotografie přibližují výstavní prostor těm, kteří neměli možnost výstavu navštívit.


ILUSTRACE  A  GRAFIKA – VŠUP PRAHA

06 Ilustrace grafika 20061

Od soboty 4. března, kdy se v 16.00 hodin uskuteční vernisáž, poskytla Galerie Dorka své prostory výstavě prací studentů ateliéru Ilustrace a grafika VŠUP, který vedou MgA. Juraj Horváth a MgA. Helena Šantavá. Představeny budou práce desítky studentů, kteří zároveň celou výstavu včetně pozvánek připravili. Na tomto místě uvádíme ukázky některých studentských prací.

Výstava potrvá přes celý měsíc knihy a skončí 6.dubna.


ALENA ANDERLOVÁ, ATELIÉR VŠUP PRAHA – KOV – ŠPERK

06 andrlova 20061

V sobotu 4. února 2006 otevřela Galerie DORKA svoji v pořadí patnáctou výstavu, tentokrát čerstvé absolventky ateliéru Michaela Rittsteina (AVU Praha) Aleny Anderlové. Na dvou desítkách prací prokazuje autorka jistotu ve zvládnutí olejomalby, srozumitelně a působivě podané náměty čerpá v přírodě i technické civilizaci.

Svůj prostor na této výstavě dostali rovněž studenti ateliéru Kov-šperk VŠUP Praha, kteří pod vedením vedoucího ateliéru prof. ak. soch. V.K.Nováka představuji několik desítek nápaditých, moderně zpracovaných šperků.
Výstava potrvá do 2. března 2006.

2005

SALON 2006

salon2006 2005 11

V pondělí 12. prosince 2005 zahájila Galerie Dorka Salon 2006, na kterém představuje soubor artefaktů z výstav již uplynulého roku. Připomenuty tak jsou práce studentů Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru, bibliofilie nakladatelství Aulos, KGB a Bonaventura, obrazy Miroslava Maliny, Jiřího Brázdy, Michaela Rittsteina a Aleše Knotka, plastiky Michala Šarše, jakož i naše doplněná grafická sbírka, včetně kamenopisů Mikoláše Axmanna.

Salon potrvá do konce ledna roku 2006, kdy zahájíme letošní výstavní program. Pro příznivce Galerie Dorka můžeme již dnes uvést, že předjednány jsou výstavy Aleny Anderlové, Borise Jirků, Zdeňka Lhotáka, Radana Wagnera, Michaela Rittsteina a Miroslava Pošvice. Těšíme se na Vaši návštěvu.


ALEŠ KNOTEK

05 knotek 20051

Na sobotu 5.listopadu, v 16.00 hod. připravila Galerie DORKA pro přátele výtvarného umění vernisáž výstavy obrazů sochaře a malíře Aleše Knotka. Nezaměnitelná poetika znaků a symbolů jeho prací jistě potěší všechny příznivce navýsost moderního výtvarného projevu. Ti, kteří dílo Aleše Knotka znají, se jistě těší i na názvy vystavených prací. Fragmenty v trhlině, jak zní název výstavy, jsou styčným bodem mezi autorem a divákem. Výstava potrvá do 8.12.2005.


MIKOLÁŠ AXMANN

05 axmann 20051

Pod názvem SCRIPTORIUM byla v sobotu 24.září v 16.00 vernisáží zahájena výstava kamenotisků, při účasti autora, který výstavu sám uvedl. Na více než třiceti grafických listech publikum nalezne zdánlivě nepřehlednou změť jevů a dějů a zjistí, že prozkoumat do detailu byť jediný z nich není úkol jednoduchý. O to neuvěřitelnější ovšem je samotná práce Mikoláše Axmanna, vyvolávající představu nekonečné trpělivosti a preciznosti tvůrců středověkých rukopisů. Jakkoliv sám autor své práce označuje jako kamenopisy, výsledkem jsou díla navýsost výtvarná, inspirativní a nutící k zamyšlení. Výstava potrvá do 3. listopadu 2005.


MICHAEL RITTSTEIN

05 rittstein 20051

Výtvarné a téměř jistě ani laické veřejnosti není třeba zvlášť představovat osobnost Michaela Rittsteina, jednoho z bezesporu nejvýznamnějších současných českých výtvarníků. Galerie DORKA si váží toho, že může uspořádat výstavu prakticky posledních jeho děl, která vznikla v letním venkovském ateliéru. Zařazeny jsou i některé starší, především grafické práce.

Vernisáže dne 13.srpna se zúčastnilo více než sto lidí. Úvodní řeč Mgr. Josefa Haase přešla v zajímavý dialog s autorem o jeho současné výtvarné a pedagogické práci.

Výstava Michaela Rittsteina potrvá do 21. září 2005. Fotografie vystavených děl naleznete v sekci „Obrazy“.


MICHAL ŠARŠE

05 sarse 20051

V pátek 1.7.2005 měli příznivci výtvarného umění možnost zúčastnit se vernisáže Michala Šaršeho. V komorním prostoru naší galerie bude do 12. srpna instalováno 25 objektů tohoto vyjímečného sochaře. Jedná se o práce zcela nové, datovány jsou vesměs roky 2004 a 2005. Jeden každý objekt Michala Šaršeho vypráví svůj příběh nezaměnitelným výtvarným výrazem. Tuto výstavu považujeme za jeden z vrcholů naší dosavadní výstavní činnosti.


JIŘÍ BRÁZDA   A  JAROSLAVA BRÁZDOVÁ

05 brazdovi 20051

Na pondělí 16.května v 16.00 hod. připravila Galerie DORKA vernisáž výstavy ak. mal. Jiřího Brázdy a Jaroslavy Brázdové, za účasti obou autorů. Úvodní slovo přednesl dr. Karel Žižkovský, o hudební doprovod se postaral pan Jíra se svou španělskou kytarou.

Jméno Jiřího Brázdy, jehož grafickou tvorbu prezentujeme i na těchto stránkách, jistě není výtvarné veřejnosti neznámé. Možnosti uspořádat výstavu tohoto autora si považujeme o to více, že na ní představí své poslední práce, které k této příležitosti zčásti i vytvořil. Obrazy a grafiky Jiřího Brázdy budou provázet keramické artefakty jeho paní – Jaroslavy Brázdové. Výstava potrvá do 30.6.2005.


MIROSLAV MALINA

05 malina 20051

V pondělí 4. dubna byla zahájena výstava obrazů ak. mal. Miroslava Maliny, rodáka z Uherského Hradiště, kde působí dodnes. Galerie DORKA tak pokračuje ve snaze představovat v Čechách moravské výtvarníky, i když v tomto případě víme, že jméno Miroslava Maliny v našem kraji není neznámé. Na II. středoevropském bienále kresby v Plzni (2000) získal hlavní cenu.

Na výstavě jsou prezentovány především autorovy malby a zastoupeny jsou i plastiky. Jsme si jisti, že nezaměnitelný výtvarný projev Miroslava Maliny zaujme příznivce výtvarného umění, kteří budou moci výstavu navštívit do 12.5.2005.


BIBLIOFILIE – KNIŽNÍ VAZBA – EXLIBRIS

05 biblio 20051

Dne 7. března v 16. 00 hod. se v Galerii DORKA uskutečnila vernisáž výstavy tzv. krásných knih, ukázek knižních vazeb a exlibris. Tuto výstavu jsme mohli připravit díky laskavosti pánů nakladatelů Karla Žižkovského, Josefa Runštuka, Vladimíra Beneše a Zdeňka Křenka, a samozřejmě malíře a uměleckého knihaře pana Ladislava Hodného, který v galerii představil své práce.

Vernisáž oživilo autorské čtení básníka Vladimíra Křivánka ze sbírky Krajina s torzy.


PROFIL STUDENTŮ AK.MAL. STANISLAVA HONZÍKA

studenti 2005 16

2004

SALÓN 2005

salon2005 2004 5

Od 27.listopadu 2004 do konce ledna 2005 jsou prostory Galerie DORKA vyhrazeny salonu výtvarného umění, kterému dominují grafické práce z galerijního depozitáře. Zároveň jsme této příležitosti využili k jakési rekapitulaci  letošní výstavní činnosti – znovu tak připomínáme předchozí výstavy. Návštěvníci si tak opět mohou připomenout grafiky, malby, skleněné objekty, keramiku, bronzy atd. současných domácích výtvarníků, především Jana Součka, Stanislava Honzíka, Miroslava Pošvice, Aleše Knotka, Borise Jirků, Miroslava Olivy, Zdeňka Lhotáka a Zdeňka Tománka, kterým i touto cestou děkujeme za projevenou přízeň.


ZDENĚK TOMÁNEK

tomanek 20041

Ak. mal. Zdeněk Tománek přijal naši nabídku na uspořádání autorské výstavy zahájené 16.října 2004  vernisáží, na které autora představil Mgr. Josef Fantura, ředitel Moravské galerie v Hodoníně. Galerii zaplnilo přes čtyřicet prací – kombinovaných technik (malba  a kresba) a plastik vesměs bronzových, případně ve spojení s kamenem. Shodou okolností v době konámí této výstavy probíhalo v Plzni Bienále kresby, kde byl Zdeněk Tománek jako jedna z mála českých výtvarníků nejen zastoupen, ale i oceněn.

Návštěvníci naší výstavy ocenili, že Galerie DORKA představila práci moravského autora, kteří jsou obecně v Čechách prezentováni v míře dle našeho soudu nedostatečné.


BORIS JIRKŮ a MIROSLAV OLIVA

jirku oliva 2004 1

Vernisáž výstavy předního českého výtvarníka, prof. ak. mal. Borise Jirků, doprovázené pracemi ak. soch. Miroslava Olivy, se uskutečnila 11. července 2004. Prostor galerie zaplnily především grafické práce Borise Jirků, od velkých serigrafií z cyklu Černá krása až po malé grafické listy. Prezentována byla rovněž autorova ilustrační tvorba a jedna z bibliofilských prací – Zjevení sv. Jana. Soubor grafik doplnily malby – „Malá královna židle“ a „Klid modré“.

Miroslav Oliva představil většinu karamických artefaktů, které byly do května 2004 vystaveny v holandském Naardenu. Instalovány byly jak rozměrnější plastiky – „Anděl“, „Archa“, „Kůň do nebes“, tak menší dekorativní i užitkové předměty.


ZDENĚK LHOTÁK

lhotak 20041

Galerie DORKA si klade za cíl představovat veřejnosti výtvarné umění v co nejširším záběru pokud jde o jeho formy, vždy však s důrazem na kvalitu. Přední český fotograf Zdeněk Lhoták projevil přátelské porozumění pro toto snažení a tak mohla být vernisáží 10. září 2004 zahájena výstava výběru fotografií z cyklu „Distorze“.

Tomuto projektu byl podřízen celý prostor galerie, takže bylo možno vystavit na dvacet fotografií od největších rozměrů (150×100) až po nejmenší tři černobílé (30×40).

Zájem, který publikum projevilo o tuto výstavu, vedl k tomu, že v jejím závěru autor uspořádal přednášku spojenou s besedou o výtvarné fotografii pro místní fotografy amatéry i profesionály.